O letním táboře Brumov s Petrou Kappelovou

O letním táboře Brumov s Petrou Kappelovou

PaedDr. Petra Kappelová pochází z Tišnova. Navštěvovala zde základní školu a gymnázium, v roce 1989 zakončila studium na Pedagogické fakultě v Brně. V současné době je předsedkyní komise pro kulturu a cestovní ruch a členkou komise školské, pro děti, mládež a rodinu. Celou svoji profesionální dráhu působí ve školství, nyní jako zástupkyně ředitele na ZŠ Tišnov, Smíškova. S dětmi pracuje od svých 16 let a stejně tak dlouho věnuje část prázdnin aktivitám na LT Brumov.

Co Vás i po těch letech ve školství baví na prázdninové práci s dětmi?
Práce s dětmi o prázdninách se zásadně liší od práce s dětmi ve škole. Děti o prázdninách, a to i na táboře, si především musí oddychnout od vzdělávání a mnohem větší prostor je proto pro zábavu, dobrodružství, získávání zkušeností, pro soužití v kolektivu vrstevníků, pro pobyt v přírodě. Pro mne je to práce nejenom s dětmi, ale i s jejich vedoucími – našimi odchovanci. Především na nich tábor stojí, máme stálou partu kluků a holek, kteří neváhají obětovat část prázdnin nebo dovolené tomu, aby připravili dětem úžasné dva týdny uprostřed přírody v romantickém prostředí areálu tábora Brumov, který si pronajímáme od města Tišnov.

Mohou být letní tábory i v dnešní době pro děti dostatečně atraktivní?
Určitě mohou. Svědčí o tom nejenom to, že devadesát míst na táboře bylo v letošním roce, i v letech minulých, obsazeno během 14 dnů a řadu dalších zájemců jsme museli s lítostí odmítnout. Dále o tom svědčí to, že se nám stále vrací i děti, které zde tráví začátek prázdnin prakticky od první třídy. Tábor jim nabízí to, co během školního roku nemají ve škole ani v kroužcích. Určitou míru samostatnosti, partu nejenom stejně starých kamarádů, ale i kamarádů-vedoucích a praktikantů. Věnují se hrám oblíbeným a tradičním, poznávají nové, často pracují v rámci celotáborové hry nejen v oddílech, ale i ve věkově smíšených skupinách. Překvapivě málo dětí se nedokáže obejít na táboře bez mobilu či tabletu. Daleko žádanější jsou akční hry s různými náměty, sportovní hry, putování a spaní v přírodě, dokonce i pomáhání v kuchyni při přípravě jídla.

Jak se vůbec v poslední době daří získat kvalitní personál tábora?
Nejlepší je, když se sejde několik pozitivních faktorů: dobře znáte děti, které na tábor jezdí a „dorůstají“ v něm; máte ve svém okolí dostatek obětavých rodinných příslušníků a jejich přátel; a hlavně všichni jste tak trochu blázni, pro které je Brumov srdeční záležitost.

Co byste si přála do dalších let?
Především dostatek dětí, které budou o Brumov stát, a důvěru jejich rodičů, kteří nám je svěří. Pro děti obnovení rybníčku pod táborem. Aby se v něm mohly před sezónou rozmnožovat nejen žáby, ale aby v době táborů dětem sloužil k hrám. A jako každoročně krásné počasí, pohodu a trochu toho štěstí.

Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: