Informace o elektronické prezentaci města

Informace o elektronické prezentaci města

Město Tišnov, stejně jako všechna moderní města, vyvíjí aktivity směrem k občanům i prostřednictvím elektronických komunikačních kanálů. Zprávy šířené elektronicky jsou oproti novinovým článkům mnohem pružnější, zajišťují operativní přenos důležitých informací, ale některé informační technologie fungují také oběma směry, takže případné náměty, stížnosti, pochvaly nebo připomínky jsou ihned zaznamenány a je na ně adekvátně reagováno. Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době dotazováni na to, které stránky jsou vlastně tím „pravým“ informačním portálem města, dovolujeme si Vás seznámit s jejich adresami, případně hesly pro vyhledávání, abyste vždy věděli, které informace jsou oficiální a které převzaté, nebo dokonce zavádějící. Tímto bychom chtěli zároveň poděkovat všem subjektům, které s námi sdílí články vydané na našich internetových stránkách. Stejně tak děkujeme všem, kteří již oficiální informační portály používají a pomáhají nám svými podněty s tím, aby byl jejich obsah vždy aktuální a pro čtenáře zajímavý.

Přehled informačních portálů 
Web: www.tisnov.cz
Facebook: www.facebook.com (název profilu: Město Tišnov – oficiální)
Youtube: www.youtube.com (název kanálu: Město Tišnov)
Tišnovské noviny: www.tisnovskenoviny.cz www.tisnov.cz/urad/dokumenty/tisnovske-noviny
Tišnovská televize: www.tisnov.cz/ttv/
Oficiální e-mail: urad@tisnov.cz

Roman Skřepek, vedoucí OKSVV

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: