Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Milé Tišnovačky, vážení Tišnováci, tato rubrika by měla být nahlédnutím do mého zápisníku.

V tomto čísle Tišnovských novin vám ovšem nabídnu exkluzivní možnost nahlédnout do jiného zápisníku. A troufám si říct, že do výrazně  zajímavějšího. Byl totiž součástí jednoho úžasného archeologického nálezu. Zmiňovaný nález byl objeven při nedávných výkopech na úpatí hory Květnice za účelem bližšího prozkoumání možnosti zřízení nového úložiště vyhořelého jaderného paliva. Při odtěžení povrchové zeminy byla nalezena kovová schránka. Ta kromě několika dalších zajímavých předmětů, kterým se možná v budoucnu budu též věnovat, obsahovala i papírový záznamník. Totožnost autora se nyní ještě ověřuje, ovšem dle prvních zkoumání to vypadá na světově známého proroka. Pozoruhodná na tomto dokumentu je až zarážející podrobnost, s jakou si tento věštec dovolil předpovědět, co se stane v roce 2022 v Tišnově. Je mi nesmírnou ctí vám nalezený text na začátku roku 2022 předložit, abychom tak mohli společně sledovat, s jakou přesností budou jeho předpovědi naplněny.

Pro lepší čitelnost jej zde předkládám v jazykové úpravě odpovídající dnešní době. Bohužel vás neseznámím s předpovědí na leden, neboť u tohoto měsíce bylo učiněno spoustu nečitelných poznámek, které se nám nepodařilo rozluštit ani pod lupou. Následující měsíce ovšem vypadají takto:

Únor
Od obyvatel městské části Trnec zaznívá čím dál hlasitější požadavek na větší využití již zbudované železniční trati a navrhují zřídit příměstskou kolejovou dopravu na hlavní nádraží v Tišnově. Inspiruje je článek otištěný v Tišnovských novinách z roku 2012.

Březen
V rámci projektu na rekonstrukci náměstí Míru se začíná zvažovat varianta srovnání tohoto náměstí do roviny. V projednávání s veřejností se obyvatelé rozdělí na dvě nesmiřitelné poloviny – zda navýšit výšku před radnicí, nebo odkopat zeminu v horní části.

Duben
Tišnovskému zastupitelstvu je předložena vyhláška, která v centru města zakazuje padání sněhu, neboť jeho odklízení, zejména ve večerních a nočních hodinách, ruší obyvatele. Následná debata je velmi bouřlivá, ale vyhláška je schválena.

Květen
Vzhledem k množícím se stížnostem ze zimních měsíců na příliš nízkou teplotu ledu na kluzišti vzniká petice za pořízení a instalaci ohřívacího zařízení. Ta ovšem nenasbírá dost podpisů, neboť jen málokomu studený led v tomto měsíci vadí.

Červen
Zastupitelstvo zamítá návrh vyhlášky zakazující nošení plavek na tišnovském koupališti. Ta byla předložena občanskou iniciativou „Nemáme co skrývat!“ za účelem čím dál módnější transparentnosti.

Červenec
Z připravovaného výběrového řízení na provoz kolejové dopravy Trnec – Tišnov hlavní nádraží je vyškrtnut jídelní vůz a nahrazen vozem lůžkovým. Silný hlas několika obyvatel se dožaduje, aby se dokončovaná smuteční síň přestavěla na tolik potřebnou mateřskou školu. Projekt by dle nich měl nést název „Oživme hřbitov“, na což prý lze využít i stejnojmenný dotační titul.

Srpen
Vyhláška zakazující padání sněhu v centru města se dostává opět na přetřes. Občané bydlící mimo centrum se cítí znevýhodněni a navíc poukazují na její zbytečnost, neboť od doby schválení vyhlášky žádný sníh nepadal.

Září
Iniciativa „Nemáme co skrývat!“ z důvodu zamítnutí návrhu jejich vyhlášky demonstruje za zavření koupaliště, v čemž jim je vyhověno. Na jeho provoz je stejně již příliš chladno.

Říjen
V říjnových komunálních volbách překvapivě vítězí kandidátka „NATO přijdem“. Vzhledem k tiskové chybě se ovšem ukáže, že se jedná o známou ekologickou iniciativu. S ohledem na možnou záměnu se zkratkou Severoatlantické aliance se tak musí vítězství vzdát.

Listopad
Nově zvolené zastupitelstvo ustanovuje mimo jiné i Výbor pro přípravu zimních olympijských her, které by se mohly konat v Tišnově v roce 2059, zároveň s nyní již probíhajícími přípravami na oslavu 800 let města.

Prosinec
Radou města je schváleno osvětlení vánočního stromu pomocí mechanického pohonu. K tomuto účelu budou do kašny umístěna šlapadla a každý si tak bude moci šlapáním strom rozsvítit. Tišnov se tak zařadí do čela pelotonu aktivně prosazujícího tzv. Green deal.

Tyto informace budou možná někteří brát s rezervou, ale jak bylo objeveno, tak předkládám. A ta část občanů, která věří téměř všemu, co si přečte na internetu a sociálních sítích, se může těšit na všechny výše popsané události. Ostatně už i Antoine du Saint-Exupéry kdysi řekl: „Bral vážně  bezvýznamná slova, a proto byl velice nešťasten.“

Váš Karel Souček, místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: