Svoz odpadu v roce 2022

Svoz odpadu v roce 2022

Svoz odpadu v Tišnově a okolí zajišťuje stejně jako v loňském roce společnost KTS Ekologie s. r. o.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz probíhá celoročně. V Tišnově týdně (stejně jako v roce 2021) a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné sudý týden v úterý (11. 1., 25. 1.,…) V lokalitě Pejškov jednou za 14 dní, a to sudém týdnu v pátek (14. 1., 28. 1., … viz podrobně na webu města sekce Odpady).

Prosím pozor! K 1. 4. 2022 je plánovaná změna ve svozu směsného komunálního odpadu. Změna se bude týkat pouze rodinných domů ve městě Tišnově. Prosím sledujte aktuální informace na webu města Tišnova v sekci ODPADY, případně se informujte v budově radnice Odbor správy majetku a komunálních služeb.

SVOZ BIOODPADU 
Svoz bioodpadu bude prováděn v sudých týdnech. Svoz bude probíhat ve ČTVRTEK a v PÁTEK. V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice:

Čtvrtek: náměstí Komenského, náměstí Míru, Dvořáčkova, Ráboňova, Parolkova, Kukýrna, Halouzkova, Jungmannova, Radniční, Koráb, Moukova Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská, Procházkova, náměstí 28. října, U Náhonu, Na Loukách, Mlýnská, Trmačov, Neumannova, Dlouhá, K Čimperku, Marie Pavlíkové, Kuthanova, Sigmundova, Šmardova, Václava Hynka Macha, Formánkova, Ranného, Valova, Štěpánova, Brněnská,  Horova, Hornická, Halasova, Jamborova, Mánesova, Hanákova, Na Nové, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec, Těsnohlídkova, U Pily, U Lubě, Lomnická, Králova, Pod Květnicí, Květnická, Dřínová, Osvobození, Polní.
Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 27. 1., 24. 2., 24. 3. 2022.

Pátek: Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Majorova, Hřbitovní, Bezručova, Kostelní, Chodníček, Svatopluka Čecha, Na Hrádku, Riegrova, Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech, Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníčku, Husova, Smíškova, Smetanova, Vrchlického, Havlíčkova, Purkyňova, Alšova, Hybešova, Erbenova, Máchova, Hynka Bíma, Revoluční, Dobrovského, U Humpolky, Červený mlýn, Za Mlýnem, U Střelnice, Karasova, U Svratky, Za Krétou, Ostrovec.
Svoz v těchto ulicích bude probíhat v termínech: 28. 1., 25. 2., 25. 3. 2022.

Hnědé nádoby slouží pouze na bioodpad. Zcela nepřípustné je ukládání jiného odpadu nebo plastových sáčků a pytlů s bioodpadem. Bioodpad vysypte
do biopopelnice a plastový obal vhoďte do kontejneru na plast. Nedodržování zákona je považováno za přestupek.

V období prosinec–březen bude svoz probíhat jednou za 4 týdny, duben–listopad jednou za 14 dní. Systém je zajišťován v zástavbě rodinných domů a také v sídlištní zástavbě.

Nádoby slouží nejenom na bioodpad ze zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např. zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky, čajový a kávový odpad). Prosíme občany, kteří mají možnost kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především bioodpad ze zahrad takto zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpadu. Zcela nepřípustné je ukládání bioodpadu ze zahrad do nádob na směsný domovní odpad.

PYTLOVY SBĚR PLASTŮ A PAPÍRU
V níže uvedené dny bude svážen jak pytlový sběr papíru (modré pytle), tak pytlový sběr plastu (žluté pytle). Dodržujte, prosím, zavedené barvy pytlů pro daný odpad. Stále jsou zdarma k dispozici pytle na odpad v budově radnice (max. 50 ks na domácnost za rok pro každou komoditu).
Svoz bude prováděn jednou za 4 týdny, vždy v pátek v termínech: 7. 1., 4. 2., 4. 3. 2022. K 1. 4. 2022 změna. Prosím pozor! K 1. 4. 2022 je plánovaná
změna ve svozu pytlového sběru. Prosím, sledujte aktuální informace na webu města Tišnova v sekci ODPADY, případně se informujte v budově radnice na Odboru správy majetku a komunálních služeb.

V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních částí. Pytle umístěte před dům nejlépe večer den před svozem, nejpozději v den svozu do 6.00 hodin ráno. V případě, že tento termín propásnete, nenechávejte pytle před domem, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu.

Poplatky za komunální odpad v roce 2022 zůstávají stejné jako loni a splatné jsou do 30. dubna. Více o místních poplatcích v Tišnově najdete v příštím čísle TN.

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce 2021. V pondělí a ve čtvrtek 7.00–l7.00 hod., v úterý, středu, pátek 7.00–l5.00 hod. a v sobotu 8.00–l2.00 hod. Zde můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo, papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající zpětnému odběru a další.

K bezplatnému odevzdání pneumatik využijte i pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik. Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete
na odkaze: www.eltma.cz/sberna-mista.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: