Smutná zpráva

Smutná zpráva

Dovolte nám touto cestou oznámit smutnou událost, která zasáhla nejen rodinu, ale i naši školu. V neděli 18. září 2022 ve věku 64 let náhle odešel pan inženýr Rudolf Mašek, dlouholetý ředitel naší školy. Jeho osoba je spjatá s Tišnovskem, byl aktivním ve školství, v oblasti lesnické i zemědělské. Byl nejen manželem, tatínkem, dědečkem, kamarádem, ale i učitelem, hudebníkem, motorkářem, myslivcem. Zdejší region je těsně spjat s jeho kořeny. Blízká vesnice Štěpánovice byla jeho domovem, zde žil se svými blízkými.

Jeho pracovní dráha začala v Krušných horách, často a rád vzpomínal Fláje, dnešní část obce Jiřetín. Poté vedla přes Nové Město na Moravě, Benešov, Ústí nad Labem, Rosice. V roce 1988 se poprvé objevuje v naší škole jako vrchní mistr odborného výcviku. Zde postupně zastával různé pozice, které ho v roce 2010 přivedly až na pomyslný vrchol, a to na místo ředitele naší školy. Výraznou stopu však zanechal i mimo ni. Na jeho vstřícnost, ochotu, zájem vzpomínají bývalí i současní žáci a zaměstnanci školy. Za jeho vedení škola prošla mnoha změnami, nejen těmi společenskými, ale i stavebními.  Rozvíjel všestranné aktivity, které otevřely a přiblížily školu široké veřejnosti. On sám byl aktivním členem mnoha organizací podporujících učňovské školství.

Byl dlouholetým členem poradního sboru ministra školství. Pod jeho vedením byla střední škola rozšířena o základní školu, kterou provedl nelehkou dobou, kdy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebylo v centru zájmu. Za jeho působení změnila škola svůj kabát, nejen z venkovního pohledu, ale i svým přístupem ke vzdělávání žáků. Žákům školy pomáhal s přípravou na jejich další životní dráhu, nejen tu pracovní. V současné době se intenzivně věnoval úpravám prostor výukového střediska, kde se modernizuje zázemí pro žáky i jejich pedagogy.

Bohužel jeho životní cesta byla náhle ukončena a nám nezbývá nic jiného než tento štafetový kolík převzít a jeho vizi uvést v realitu. Závěrem nám dovolte, abychom našemu panu řediteli poděkovali za spoustu krásných vzpomínek, v kterých zůstane s námi i nadále.

Mgr. Dana Staňková, Bc. Renata Ambrosová
SŠ a ZŠ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: