In memoriam… Vladimír Podborský

In memoriam… Vladimír Podborský

Ukryta mezi kukuřičnými poli na okraji lesního komplexu Tvořihrázkého lesa na Znojemsku leží jedna z nejvýznamnějších lokalit moravského  pravěku. O zdejších obcích Těšetice a Kyjovice slyšel z Tišnováků asi málokdo, přesto je tato lokalita spojena se jménem osobnosti pocházející z Tišnovska.

Malhostovický rodák a pozdější významný archeolog, publicista a vysokoškolský pedagog prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc., zde dlouhodobě zkoumal neolitické sídliště Těšetice-Kyjovice (http://tesetice.muni.cz), se svým týmem odkryl množství významných objevů, především provedl první evropský systematický výzkum neolitické monumentální architektury – těšetického rondelu, populárně nazývaného Moravský  Stonehenge. Zasloužil se o vybudování výzkumné archeologické základny, která zde funguje od 60. let 20. století dodnes.

Na Masarykově univerzitě působil jako dlouholetý člen Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, zabýval se archeologií střední Evropy, jeho  specializací byla původně doba bronzová a halštatská, posléze neolit, především kultura s moravskou malovanou keramikou. Díky objevům v Těšeticích se začal věnovat i archeoreligionistice a rondelové archeologii.

Napsal řadu odborných publikací, například Náboženství pravěkých Evropanů, byl také editorem a spoluautorem Pravěkých dějin Moravy (1993).  Budoval Moravsko-slezský archeologický klub a zasadil se o znovuzaložení periodika Pravěk. Podle jeho skript se učily generace historiků a archeologů. Práce profesora Vladimíra Podborského byla oceněna Cenou města Brna, čestným občanstvím Znojma, obdržel Zlatou medaili Masarykovy univerzity i další ceny, naposledy Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu v roce 2012.

Naše redakce pana profesora kontaktovala ještě na jaře s žádostí o rozhovor, ale ten prostřednictvím své rodiny sdělil, že se již na to necítí. Krátce po svých devadesátých narozeninách zemřel 19. září 2022.

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: