Přírodní studánka je život

Přírodní studánka je život

Pojďte s námi hledat a do budoucna podchytit všechny veřejně přístupné přírodní zdroje vody. Praménky, studánky, potůčky, aby i ostatní věděli, kde třeba v nouzi nejvyšší nalézt chladivé osvěžení. V moderní uspěchané době je na vodu umělohmotná láhev. Tak význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká.

Studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci odcházejí.

Každé jaro se probouzí, postupně zarůstají, na podzim jsou zapadávány listím, a aby žily, potřebují celoroční péči. A tak se kromě stálé pravidelné péče najde čas i pro pozorování a zkoumání. Můžeme zjistit, co tvoří dno, zda je tam písek či kameny. Co žije na dně, jaké rostliny a jací živočichové jsou v okolí studánky, a pozorovat stopy zvěře, která chodí pít. Můžeme také zjistit průzračnost a třeba barvu vody. Myslím, že za svoji činnost, péči o studánku se nemusíme stydět, a můžeme se o ni podělit s ostatními.

Taková jedna studánka byla obnovena v lesích u Stanovisek. Dostaneme se k ní po cestě kolem koní za starým sadem ke značce „Stanoviska rozhled“ (od statku směrem na Železné) a budeme pokračovat vlevo k posedu a potom cestou vpravo. Dále pořád po cestě stále vlevo kolem krmelce po okraji louky, asi uprostřed vlevo v lese je starý dub a na něm je pověšený hrneček (49.3548100N, 16.4621311E). Před lety ji tam našel a obnovil pan František Štursa z Drásova, znal polohu z vyprávění svých předků. Po vyčistění studánky se tam objevil kamenný podklad. Ale na stráni nad Železným jsou i jiné studánky, zkuste je navštívit.

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének vody je mnohdy malý zázrak. Platilo to od pradávna, že krásná studánka je ozdobou mnoha koutů přírody. Staří lidé byli moudří, žili s přírodou a vážili si jejích přírodních zdrojů. Zkusme pečovat o přírodní studánky. Odměnou za vynaložené úsilí bude zejména dobrý pocit z užitečné práce pro naši přírodu.

Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: