Ze života Sokola v Tišnově – 3. část

Ze života Sokola v Tišnově – 3. část

Sokol Tišnov a burza minerálů
V sobotu 10. dubna 1976 v 10.00 hodin se uskutečnilo v sále sdruženého závodního klubu pracujících (nynější sál městského kulturního střediska pod kinem) 1. zasedání moravsko-slezských sběratelů nerostů, tak začala historie naší Mezinárodní výstavy minerálů. A za vznik této tradice vděčíme  hlavně Andreji Sučkovi a Janu Bělušovi. Součástí tohoto prvního zasedání totiž již byla i výměnná burza mezi sběrateli, kterých se hned v tomto  prvním ročníku zúčastnilo sto padesát a z nich šedesát už i vystavovalo.

Třetí zasedání sběratelů nerostů v roce 1978 bylo stále ještě jednodenní, ale uskutečnilo se již poprvé v tišnovské sokolovně. Čtvrté zasedání proběhlo mimořádně v Semilase v Brně z důvodu opravy sokolovny. Tato akce byla už tehdy největší nejen v Československé republice, ale i v rámci všech socialistických států. Účastnili se vystavovatelé nejen z Československa, ale i z NDR, NSR, Rakouska, Maďarska, Belgie, SSSR, ale i z Austrálie. Páté  zasedání v roce 1980 už je zpět v sokolovně a s ještě větší mezinárodní účastí. A od té doby už burza nikdy sokolovnu neopustila. Od roku 1984 se naše burza konala pod heslem „Jenom v míru se můžeme věnovat svým zálibám“. Toto heslo je v dnešní době opět bohužel velmi aktuální. Postupně se kvůli navyšování kapacity připojovaly prostory přízemí budovy gymnázia a základní školy a nakonec ještě i prostory sportovní haly. Až do roku 1990 probíhala v rámci burzy jen výměna minerálů, od roku 1991 se už ale burza stala prodejní.

Od roku 1991 byla burza již dvoudenní. A poprvé se konala v sokolovně i podzimní burza. Od roku 1994 pak trvala tři dny. Rok 2002 byl smutným rokem, kdy zemřel jeden ze spoluzakladatelů burzy – Jan Běluša. Od založení byl po celý svůj život členem organizačního výboru všech expozic. Rovněž se stal po objevení Královy jeskyně spoluzakladatelem speleologického kroužku v Tišnově a aktivně se zapojoval do průzkumu a zpřístupňování květnického podzemí.

Jan Běluša byl svého času největším tišnovským sběratelem nerostů a patřil mezi největší moravské a české sběratele. Rok 2014 je zase připomenutí památky Andreje Sučka, který zemřel ve věku nedožitých 75 let. V rámci organizace burz to byl právě on, kdo striktně dbal na kvalitu. Po desetiletí tak stál Andrej v čele tišnovských mezinárodních expozic minerálů. S kolegou Janem Bělušou často vyrážel za minerály nejen do okolí Tišnova a Vysočiny, ale i na Slovensko. V roce 2013 obdržel čestné občanství města Tišnova za svou dlouholetou činnost v tělovýchově a propagaci města organizováním mezinárodních expozic. Od začátku roku 2017 má Minerál Tišnov nového spoluorganizátora, kterým je Ing. Tomáš Buzrla z Galerie PATRIOT.

Okamžitým a viditelným přínosem je zajištění nových výstavních prostor čistě pro sběratele minerálů (rozšíření o Sportovní halu), účinná komunikace, reklama a prezentace akce, nové webové a FB stránky, zkrácení názvu akce na Minerál Tišnov a další. Tyto organizační přínosy změnily v roce 2017 negativní trend v návštěvnosti, která vzrostla oproti roku 2016 řádově o 25 %. S ohledem na situaci kolem pandemie COVID-19 a související vládní nařízení byly bohužel obě burzy v roce 2020 zrušeny. S nadšením byla burza obnovena 5. června 2021, ovšem jen jako jednodenní venkovní akce. Účastníci obsadili náměstí Míru, přilehlé ulice a hřiště za sokolovnou. S obavami však sledovali proměnlivé počasí, které jim naštěstí přálo. Pršet začalo až ke konci akce. Na podzim už proběhla tradiční třídenní burza ve vnitřních prostorách, ale pouze s respirátory. Díky naší burze vznikla řada přátelství, spousta obchodních partnerství, a dokonce i několik manželství. Jen doufám, že byla šťastná, aby je náhodou někdo nereklamoval a nechtěl na další burze vyměnit.

Je to téměř neuvěřitelné, ale za pár dní se koná již 90. burza Minerál Tišnov! Zapište si do kalendáře datum 29. dubna – 1. května 2022, tradičně od pátku do neděle.

Na stáncích můžete pořídit i dárky pro někoho blízkého k nedělnímu svátku zamilovaných. Těšíme se na Vás.

Marcela Wágnerová

Další článek:
Předchozí článek: