Brána světla v Bráně nebes

Brána světla v Bráně nebes

Podhorácké muzeum v Předklášteří ve spolupráci s cisterciáckým opatstvím Porta coeli a děkanstvím tišnovským chystá na Muzejní noc 2022, která se bude konat 21. května 2021 v čase 19.00–23.00 hodin, pestrý programový kaleidoskop.

Od 19.30 do 21.00 hodin bude hrát oblíbená Cimbálová muzika Kyničan. Komentované prohlídky nové výstavy Vcházení do obrazů se budou střídat s efektní novinkou: světelnou instalací skupiny MAESS na průčelí chrámu Nanebevzetí Panny Marie, která je nazvána příznačně – Porta lucis. Broušení minerálů předvede Jiří Ondra ml. Tradiční naopak budou prohlídky chrámu a stálých muzejních expozic (Historie a současnost kláštera Porta coeli s videozáznamem celé trasy, obojí Minerály a Měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století). K návštěvě také zvou aktuální výstavy, ať už jsou to Záhady? Muzejní kabinet kuriozit nebo zmíněné Vcházení do obrazů krajinomalby a krajinářské fotografie (západ Moravy a přilehlé Čechy) anebo prodloužená výstava Takový byl Tišnov. Dokumentární fotografie města z 80. a 90. let 20. století. Občerstvit se bude možné ovocnými mošty a cidery, produkcí klášterního pivovaru a perníčky.

Vstup symbolických 20 Kč.

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: