Jaké typy školního a mimoškolního vzdělávání Tišnov postrádá?

Jaké typy školního a mimoškolního vzdělávání Tišnov postrádá?

Zeptali jsme se zastupitelů

Radmila Zhořová (zastupitelka města, ČSSD)
Všichni Tišnováci se orientují v mateřských i základních školách. Všichni znají INSPIRO, ZUŠ, základní školy, gymnázium. Do povědomí se mnohým dostala také soukromá základní škola ZaHRAda s alternativním vzděláváním – montessori. Ne všichni však vědí, že součástí SŠ a ZŠ na nám. Míru je také škola speciální, kde se vzdělávají děti s vážnějšími specifickými poruchami učení. ZŠ na Smíškově ulici je na maximu kapacity. ZŠ nám. 28. října ještě úplně naplněna není. Je to však velmi diskutabilní, protože naplnění tříd na 30 žáků nejen snižuje kvalitu výuky, ale je dnes již neúnosné i z mnoha dalších důvodů. Mateřské školy jsou také na svých kapacitách a místa v běžných školkách nahrazují alternativy – dětské skupiny, kde se však rodiče musí více finančně podílet na vzdělávání svých předškolních dětí. Pouze poslední rok předškolního vzdělávání má dítě zcela zdarma, neboť je tento rok vzdělávání pro každé dítě povinné. Je tedy zřejmé, že město Tišnov potřebuje velmi naléhavě další městem zřizovanou mateřskou školu, která by se snad v horizontu několika měsíců měla začít stavět. Základní školy také „praskají ve švech“ a volání po další ZŠ je velmi intenzivní. Zda se podaří uskutečnit plán na výstavbu svazkové školy v Předklášteří, kterou by mělo zřizovat DSO Tišnovsko, o tom právě dnes přemýšlejí jen ti odvážnější z nás. Navýšení kapacity a další prostory by jistě uvítalo vedení ZUŠ i Inspira. Z mého pohledu by Tišnovu velmi pomohlo zřízení další  střední školy se zaměřením na gastro obory a cestovní ruch. Její absolventi z řad místních dětí by oživili život ve městě, přivedli sem nové návštěvníky a začali provozovat restaurační zařízení a ubytovací služby. Není nemožné tuto školu spojit třeba s gymnáziem. Odvážná myšlenka, že? Nebo jen
námět k přemýšlení?

Irena Ochrymčuková (zastupitelka města, KDU-ČSL)
Město Tišnov disponuje školskou sítí odpovídající jeho velikosti, v současné době však balancující na hranicích kapacit. Ukazuje se postavení města jako centra regionu, obce III. stupně, v oblasti vzdělanostní a s ní související ekonomické, popř. kulturní.
Kromě příspěvkových organizací zřizovaných městem jsou tu zastoupeny organizace zřizované Jihomoravským krajem, neziskové, školství komunitní a zapsané spolky různého zaměření. Aktuálně se rozbíhá projekt Základní svazkové školy. V několika institucích je rozvinuté zájmové vzdělávání pro různý věk. Pracují mládežnické organizace, Skaut. V rozvoji formálního a neformálního vzdělávání se po několik let realizuje projekt Místní akční plán (nyní MAP Tišnov III).
Potřebným vzdělávacím polem je ale opětné vyplnění okruhu jazykových kurzů pro širokou veřejnost. Bylo by také záhodno obohatit výukový program zdejší střední školy, zejména po zániku letitého SOU a SOŠ v Lomnici. Pouze v kompetenci JmK je rozšířit nabídku o řadu zrušených oborů, o podnikatelské základy, řešit přípravu řemeslně zručných a odborně vzdělaných pracovníků, nehledě k novým technologiím. Ovšem zde ve spolupráci přímo navazují otázky řešení prostoru, ubytování aj. Letmo si můžeme připomenout vlastní výchovu pracovníků v soukromých firmách mezi válkami, úředně zajištěnou zkouškami ve škole.

Libuše Čermáková, Jiří Dospíšil, Tomáš Havlát, Zdeněk Kunický, Aleš Navrátil, Veronika Pozděnová, Martin Sebera, Pavla Veselá Hanusová (zastupitelé města, spolek MOST)
Nejprve otázku otočíme, abychom na ni v závěru odpověděli. Nelze totiž začít jinak, než co Tišnov NEPOSTRÁDÁ na poli školního a mimoškolního
vzdělávání. V Tišnově naleznete tři mateřské školky, lesní školku a lesní klub. V předškolním vzdělávání má široký záběr rodinné centrum Studánka, včetně dětské skupiny. Máme dvě klasické státní základní školy (nám. 28. října a Smíškova) a jednu základní školu poskytující vzdělání žákům s vývojovými poruchami učení, chování, autismem a mentálním postižením (SŠ a ZŠ Tišnov v povědomí veřejnosti známá jako „zemědělka“). Rozvíjí se ZŠ ZaHRAda fungující na principu montessori pedagogiky. Segment středního školství zaplňuje Gymnázium Tišnov a SŠ a ZŠ Tišnov nabízející učební obory s maturitní nástavbou. Oblast mimoškolního vzdělávání je též velmi bohatá. Středisko volného času Inspiro realizuje desítky vzdělávacích kurzů. V Tišnově najdeme mnoho spolků zaměřených na volnočasové aktivity mládeže včetně široké palety sportů jako příkladu neformálního vzdělávání. Základní umělecká škola nabízí čtyři obory uměleckého vzdělávání. V Městském kulturním středisku funguje Kreativní laboratoř usnadňující dětem přístup k novým technologiím. Za poslední dva „covidové“ roky se rozrostla obrovská nabídka online kurzů, videí a portálů. A celou oblast vzdělávání na Tišnovsku zaštiťuje Místní akční plán vzdělávání (MAP). S mírným odlehčením konstatujeme, že v Tišnově chybí snad už jen vysoká škola…
Pokud oblast vzdělávání v Tišnově něco postrádá, pak jsou to prostorové kapacity. Na všechny stupně školního a mimoškolního vzdělávání je převis poptávky. Proto i nadále podporujeme vybudování mateřské školky Na Honech a svazkové základní školy v Předklášteří, proto i nadále finančně podporujeme spolkový život poskytující kvalitní mimoškolské vzdělávání.

Štěpán Pilný (zastupitel města, ANO)
Město Tišnov má v oblasti školství ucelenou nabídku typů školního a mimoškolního vzdělávání, která je neustále doplňovaná různými typy projektů. Důležitá je také možnost studovat v našem městě na dvou středních školách včetně speciální základní školy. Tady je zřizovatelem Jihomoravský kraj. V posledních letech vstoupily do nabídky vzdělávání i neziskové organizace. Když se zamyslím, co Tišnov postrádá, tak to jsou zejména volné kapacity, které by reagovaly na nárůst nebo výkyvy v počtu dětí. Všem nám jde o kvalitu vzdělávání. Osobně bych rád podpořil aktivity směřující ke vzniku sportovní třídy, pro pohybově talentované děti. S ohledem na aktuální společenské dění bychom měli ve vzdělávání dětí podporovat i finanční a právní gramotnost, sociální dovednosti a schopnost tvořit vztahy. Aktuálním úkolem města je zajistit finance na zvyšující se provozní náklady, být se vzdělávacími institucemi v blízkém vztahu a spolupracovat v rámci území.

 

Další článek:
Předchozí článek: