Zahraniční stáže pedagogů

Zahraniční stáže pedagogů

Stáž v nizozemském městě Zwolle
Počátkem dubna jsme byly na pracovní stáži v nizozemském městě Zwolle za účelem poznávání tamního vzdělávacího systému a sdílení zkušeností mezi pedagogy. Studijní pobyt v Holandsku byl navíc doplněn o rozšíření poznatků a získání dovedností s projektovou metodou eduScrum. Na vlastní oči jsme mohly vidět prostory, organizaci a způsoby vzdělávání ve školách mateřských, základních, středních i na univerzitě s pedagogickým zaměřením. Vnímaly jsme, jak v holandském školství propojují a podporují hodnoty respektu k odlišnosti a jedinečnosti každého žáka, zařazují pestrost činností a ohleduplný přístup k potřebám dětí. Navštívily jsme i školu s alternativním způsobem vzdělávání dětí ve věku 12–18 let, zvaným AGORA. Během stáže jsme prošly školením metodou eduScrum pod vedením nizozemského lektora Marka Postemy.

Tuto metodu jde vhodně aplikovat na výuku vybraných předmětů na ZŠ v ČR a lze ji využít jako možnost pokračování programu Začít spolu na druhém stupni v našich základních školách. V Holandsku se na základních školách projektové vyučování využívá velmi často. Téma projektu se prolíná školou napříč předměty i ročníky. Využívají se i speciálně připravené mezipředmětové projektové učebnice s diferencovanými úkoly. Některé ze škol propagují velmi alternativní způsob vzdělávání, na naše české poměry s obrovskou důvěrou v odpovědnost dítěte a jeho dalším vzdělávání.

Bylo pro nás těžko uvěřitelné, že tato forma výuky má svoje dobré výsledky. A má. Přesvědčily jsme se o tom samy. Nezbývá než prosazovat alespoň některé prvky v českém školství. Nebude to úplně jednoduché, ale určitě se o to přinejmenším pokusíme. Jestli se nám bude dařit, to vám dáme vědět. Možná až za nějaký čas…

O získané poznatky ze stáže, kterou organizačně perfektně zajistila organizace Step by Step ČR o.p.s., se velmi rády podělíme i s ostatními zájemci.

Stáž v Irsku
Na přelomu února a března jsem byla na pedagogické stáži v irském městečku Ashbourne. Hned první den mě ohromilo velmi přátelské klima školy a studenti sladění do školních uniforem. Stáž ve škole Ashbourne Community School byla úžasnou příležitostí ke sdílení zkušeností, náhledu do tamního systému školství, kurikula, spolupráce mezi školou a rodinou, výukových metod, práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování, využití digitálních technologií při výuce a v neposlední řadě zdokonalení se v mluvené angličtině. Nejcennější zkušeností byly náslechy v hodinách  matematiky a metody výuky cizích jazyků, mezi které se na této škole řadí francouzština, španělština nebo irština. V milé atmosféře uplynuly dva týdny jako voda.

Během školního roku čekají naše pedagogy ještě stáže na Slovensku, během letních prázdnin pak kolegyně vyjedou na jazykové kurzy do Irska a metodický kurz na Maltě.

Radmila Zhořová, Ivana Musilová, Petra Rozsypalová

Další článek:
Předchozí článek: