Jan Hájek

Jan Hájek

Jan Hájek
* 26. 11. 1915, Tišnov
† 8. 2. 1995, Brno

Malá encyklopedie Tišnovska – OSOBNOSTI

Významný vlastivědný pracovník, kronikář a historik, okresní archivář, zaměstnanec Podhoráckého muzea, člen redakčního kolektivu měsíčníku Naše Tišnovsko. Populární pořadatel přednášek, besed a exkurzí na téma regionální historie. Autor řady odborných článků pro noviny a časopisy i statí shrnutých do specializovaných publikací. Letitý aktivní člen městské kulturní komise.

Jan Hájek se narodil ve vile Ludmila na dnešní Janáčkově ulici. Již v dětství projevoval velký zájem o historii, po městě sbíral různé starožitnosti a převážel je do městského muzea. Protože pocházel ze sociálně slabší rodiny, nemohl bohužel odejít na studia a po absolvování měšťanské školy se vyučil mechanikem. Pracoval pak nejprve jako dělník a od konce 30. let jako strojník na stavbě nové železniční trati do Žďáru nad Sázavou. Úspěšně se věnoval také atletice, jako běžec-vytrvalec se zúčastnil i závodů ve Vídni a dokázal mimo jiné porazit tehdejšího vynikajícího závodníka Josefa Německého. Profesní i sportovní kariéru mu zásadně přerušila rozvíjející se závažná choroba, omezující jeho pohyb, kvůli níž musel předčasně odejít do částečného důchodu. Tato skutečnost mu paradoxně umožnila věnovat více času svému koníčku – regionální historii a vlastivědné činnosti. V roce 1957 se stal okresním archivářem, a přestože byl vzděláním samouk, záhy byl hodnocen jako jeden z nejlepších archivářů v kraji. Po zrušení okresu  Tišnov se ještě podílel na přemístění všech archiválií do nově vznikající instituce v Rajhradě a poté se stal zaměstnancem Podhoráckého muzea, pro
které s obrovským elánem zajišťoval nejrůznější písemnosti a sbírkové předměty.

Jan Hájek měl i osobitý vypravěčský talent, který uplatňoval formou pořádání různých přednášek, besed ve školách, exkurzí po památkách či výkladů na výstavách a expozicích. Postupně rovněž publikoval drobné texty v denním tisku (Rovnost, Lidová demokracie) i regionálních tiskovinách (Naše Tišnovsko, Směr), stal se spoluautorem turistické publikace Povodí střední Svratky, u příležitosti oslav 700 let města Tišnov otiskovaly Vesnické noviny Tišnovska jeho články o dějinách Tišnova. Výběr nejlepších statí shrnul autor do knížečky Čtení o starém Tišnově (1986), na kterou o šest let  později navázala brožurka Ze starého Tišnova I. Připravovaný druhý díl těchto vzpomínek už bohužel nestihl vydat.

Poslední léta svého života strávil Jan Hájek již těžce nemocen ve Veverské Bítýšce.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: