Předvolební propagace subjektů kandidujících do místní samosprávy 2022

Předvolební propagace subjektů kandidujících do místní samosprávy 2022

Na základě rozhodnutí Rady města Tišnova ze dne 18. 5. 2022 dostane každý subjekt kandidující v podzimních volbách do místní samosprávy zdarma prostor poloviny tiskové strany na svoji grafickou prezentaci do čísla 9/2022, které vyjde 1. 9. 2022. Připravené podklady musejí odpovídat technickým parametrům TN, které jsou uveřejněny na webových stránkách www.tisnovskenoviny.cz, a podklady musejí být odevzdány do data uzávěrky inzerce, tedy do 15. 8. 2022 prostřednictvím e-mailu: reklama@kulturatisnov.cz.
Jiná prezentace kandidujících subjektů v uvedeném čísle nebude dle Statutu Tišnovských novin možná!

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: