Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie
Lomnice, Palackého nám.

Malá encyklopedie Tišnovska – Architektura

Farní kostel Navštívení Panny Marie je římskokatolický chrám v městysu Lomnice v okrese Brno-venkov. Jde o mimořádně významnou stavbu od předního raně barokního architekta G. P. Tencally z let 1669–1682, která je výraznou dominantou centra Lomnice i blízkého okolí. Kostel je hodnotný především svým stylově čistým interiérem a výraznou dvouvěžovou fasádou.

Původní středověký lomnický kostel sv. Jana Křtitele a sv. Víta zřejmě z 2. pol. 13. století se nacházel uprostřed náměstí v místě nynějšího  mariánského sloupu a byl obklopen hřbitovem. Po třicetileté válce hodně poničen, opraven a znovu vysvěcen, ale kapacitně nedostačoval rostoucímu městečku. Nový majitel lomnického panství hrabě František Gabriel Serényi nechal v 60. letech 17. století zpracovat kompletní urbanistický projekt nového náměstí. Plán počítal v SZ uliční frontě náměstí s výstavbou zcela nového kostela s farou a špitálem. Aby průčelí směřovalo do náměstí, nebyla
dodržena obvyklá dispozice, aby byl hlavní oltář orientován k východu.

Stavba jednolodního chrámu ve směru SZ–JV byla zahájena 8. června 1669. Realizaci prováděl brněnský stavitel Pavel Weinberger, kterého po roce 1673 nahradil brněnský mistr Jan Křtitel Erna, který z úsporných důvodů upravil původní plán. Kostel byl benedikován opatem Oleniem v roce 1682, dokončovací práce však pokračovaly i v dalších letech. Vysvěcen byl až v roce 1755 olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem Troyerem.

Za tři sta let existence kostela byly provedeny jen nepatrné změny v architektuře. Vnitřní zařízení, až na kostelní lavice (z r. 1789), pochází z let 1843–1858. Oltářní obraz Navštívení Panny Marie Josefa Ladislava Šichana je z r. 1887. Obrazy na bočních oltářích malovali malíři Franz Birong a Václav Anderle. Všechny jsou z pol. 19. století.

Z úcty k místu, kde stál původní lomnický kostelík, byl na něm vztyčen Mariánský sloup zbudovaný v roce 1710 Mathiasem Thomasbergerem.

Raně barokní fara ze 70. let 17. století tvoří s kostelem harmonický a hodnotný celek.

Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: