Aktuálně z města

Aktuálně z města

Podpora pracovních návyků u osob ze sociálně vyloučených skupin
Od měsíce května organizuje město Tišnov ve spolupráci s Oblastní charitou Tišnov úklid našeho města lidmi ze sociálně vyloučených skupin. Akce probíhá každý čtvrtek od 10 do 12 hodin, kdy je prováděn sběr odpadků na lokalitách určených městem. Za odvedenou práci pracovníci dostanou stravenku, za kterou si mohou zakoupit potraviny či nealkoholické nápoje.
Věříme, že tato akce pomůže lidem k rozvoji pracovních návyků a přispěje k pořádku v našem Tišnově.

Petice za odklon těžké nákladní dopravy z centra města Tišnova
Dne 26. 5. 2022 spustilo město petici za odklon těžké nákladní dopravy z centra města Tišnova, kterou bylo možné podepsat až do 10. června. Podařilo se nasbírat krásných 1 096 podpisů. Na začátku letních prázdnin bude petice předána zástupcům Jihomoravského kraje a město bude pokračovat v jednáních pro řešení tohoto problému. Děkujeme všem, kteří se rozhodli petici podpořit!

Hurá na koupaliště!
V pátek 11. června otevřelo své brány tišnovské koupaliště. Abyste si mohli dostatečně užít vodních radovánek, prodloužili jsme otevírací dobu v pátek a sobotu do 21.00 hod. Ceny vstupného však zůstávají stejné jako v loňském roce. Další změnou v provozu koupaliště pro rok 2022 je nový provozovatel místního bufetu. Před zahájením sezony proběhla rekonstrukce plavčíkárny a sociálního zařízení pro zaměstnance. Pořízeno bylo mulčovací zařízení a na betonovou plochu byl umístěn party stan, který bude sloužit zákazníkům občerstvení. V průběhu léta budou na koupališti zavedeny vratné kelímky, namísto jednorázových.

Provozní doba koupaliště:
• pondělí–čtvrtek 9.00–20.00
• pátek–sobota 9.00–21.00
• neděle 9.00–20.00

Návštěvní řád, provozní řád a ceník naleznete na webu města. Sledovat zde také můžete aktuální teploty vzduchu i vody.

Podzimní volby do zastupitelstva a senátu se blíží
Rádi bychom informovali zájemce o členství v okrskových volebních komisích (dále jen „OVK“) pro volby do Zastupitelstva města Tišnova a do volebního obvodu č. 55 Brno-město Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 23. září a 24. září 2022, nebude-li senátor do volebního obvodu č. 55 zvolen v 1. kole voleb, uskuteční se 2. kolo voleb v termínu 30. září a 1. října 2022, o možnosti předběžného přihlášení na www.tisnov.cz > Volby > Okrskové volební komise > Přihláška pro zájemce o členství v OVK v Tišnově.
Podání přihlášky prostřednictvím elektronického dotazníku neznamená automatické zařazení do OVK, neboť dle příslušných volebních zákonů musí být při obsazování míst v OVK v první řadě zohledněny delegační listiny k tomu oprávněných volebních stran. V případě, že budete do některé OVK  zařazeni, budete o tom ze strany Městského úřadu Tišnov včas informováni.

Kdo může být členem OVK?
Členem okrskové volební komise v Tišnově může být:
• státní občan ČR, který je přihlášen k trvalému pobytu v kterékoliv obci na území ČR nebo
• státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (tj. dle „Přístupové smlouvy“ státní občané členských zemí EU), který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu v kterékoliv obci na území ČR (a to i když podle ust. § 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů), který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (tj. výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, služba vojáka z povolání/nebo v záloze v  zahraničí) a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Tišnova a není kandidátem do Senátu Parlamentu České republiky.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání komise a být přítomni po celou dobu hlasování a sčítání po oba dny voleb, případně pro obě kola voleb. Předseda a místopředseda OVK jsou povinni zúčastnit se školení k volbám. Jedná se o práci vhodnou pro studenty či maminky na rodičovské dovolené.

Další informace k volbám do Zastupitelstva města Tišnova a do Senátu Parlamentu České republiky naleznete na www.mvcr.cz > VOLBY a také na www.tisnov.cz > Volby.

Případné dotazy zašlete na e-mail dagmar.dvorakova@tisnov.cz nebo volejte tel. 549 439 774.

Kristýna Pekařová, Dagmar Dvořáková

Další článek:
Předchozí článek: