Diecézní pouť rodin v Předklášteří

Diecézní pouť rodin v Předklášteří

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno vás srdečně zve na 18. diecézní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 27. 8. 2022 v areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří. Pouť začíná v 10.15 mší svatou celebrovanou brněnským biskupem Mons. Mgr. Ing. Pavlem Konzbulem, Dr., v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Od 12.15 do 15.15 bude následovat bohatý duchovní i doprovodný program pro všechny generace. Zveme vás na přednášku ,,Parkour pro seniory aneb prevence pádu“ (In Motion Academy Brno), pohádku ,,Kiwi vynálezcem“ a tvarování balónků (Divadélko S RADOSTÍ – Tomáš Velzel), aktivity pro děti a mládež (Diecézní centrum života mládeže a CRSP Brno), skákací hrad, adoraci (komunita Emmanuel), svátost smíření, komentované prohlídky kostela, pivovaru Vorkloster, Podhoráckého muzea, květinové zahrady Planté, … Pouť zakončí v 15.30 slavnostní požehnání. Podrobný program bude uveden v letáčku, který dostanou účastníci pouti při vstupu do areálu.

Občerstvení bude možné zakoupit přímo v areálu Porta coeli (zajišťují: Na Humpolce, Vorkloster, Klášterní kavárna Porta coeli). Pro maminky bude k dispozici místnost pro kojení a přebalování (Family Point). Po celou dobu konání pouti bude přítomna služba první pomoci (Charita Tišnov).

Velice si vážíme ochoty a vstřícnosti, které se nám ve farnosti i v Předklášteří dostalo. Těšíme se na setkání s vámi. Bližší informace naleznete na www.crsp.cz.

Jana Jakešová

Další článek:
Předchozí článek: