Letní kino v novém hávu

Letní kino v novém hávu

Na konci září 2020 jsme v Tišnovských novinách psali o historii Letního kina v Tišnově a o projektu na jeho rekonstrukci.

V té době bylo v plném proudu výběrové řízení na zhotovitele a věřili jsme, že se staronového letního kina dočkáme v červnu roku 2021. Bohužel se práce na rekonstrukci protáhly, nejdříve díky změně dodavatele, poté díky drobným úpravám projektu pro lepší uživatelský komfort a následně i z důvodů ztížených podmínek v dodávkách stavebních materiálů.

V současnosti jde stavba do finiše, a pokud nedojde k dalším nepředvídatelným okolnostem, tak zrekonstruované Letní kino v Tišnově otevře divákům své brány na začátku srpna letošního roku. Je důležité zdůraznit, že se jedná o I. etapu rekonstrukce areálu letního kina, které se týká promítací kabiny, hlediště amfiteátru a promítací stěny. Další části areálu, kam patří mimo jiné toalety pro diváky, zázemí pro umělce, skladové prostory či řešení zatravněných ploch před restaurací Terasa, se dočkají revitalizace později, až po vypracování architektonické studie a projektu a v závislosti na možnostech městské pokladny.

Co se změnilo
Oproti původnímu amfiteátru se změnilo pět nejdůležitějších věcí. První je promítací kabina. Původní objekt musel jít díky dezolátnímu stavu k zemi a nahradila jej nová budova. Současná promítací kabina je dvoupatrová a inspirací pro ni byl objekt z chorvatského Zagrebu. Promítat se bude v digitální kvalitě z horní části. V přízemí je kromě technického zázemí umístěn venkovní bar, který je krytý převislou střechou.

Druhou věcí je hlediště pro diváky, to původní mělo 25 řad, a pokud by v něm seděli lidé v šedesáticentimetrových rozestupech, mělo by kapacitu 770 míst. Lavičky měly kovové základny a na nich byla smrková prkna. Nové hlediště 21 plnohodnotných řad s lavičkami s opěrou zad a jedna řada bez opěry. Celková kapacita je 564 míst. Lavičky jsou z akátového dřeva. Ve dvou třetinách hlediště je umístěna plocha pro postavení stanu pro zvukaře pro případ, že se v amfiteátru bude odehrávat velký koncert. Před první řadou jsou místa pro vozíčkáře.

Mezi hledištěm a promítací stěnou je rovná plocha o hloubce 15,5 metru se sklonem dvě procenta, takový sklon je okem nepostřehnutelný, ale umožní bezproblémový odtok dešťových vod. Původní zděné pódium, které mělo nepravidelný tvar do oblouku, bylo odstraněno. Tato plocha bude využívána pro koncerty jednak jako místo pro stojící návštěvníky a zadruhé jako prostor pro postavení zastřešeného demontovatelného pódia. Zastřešené pódium bude možné postavit ve třech různých variantách, které budou určeny pro různé velikosti vystupujících souborů. Nejmenší bude mít rozměr 6 × 8 metrů a největší 8 × 12 metrů.

Promítací stěna doznala výrazné změny. Původní nosná konstrukce promítací plochy byla vyhotovena ze silnostěnných trubek, které pamatovaly dobu uranových dolů v Rožínce a záměrem bylo je zachovat jako historický odkaz. Stěna měla parabolický půdorys a promítací plocha byla ze zaomítaných desek. Ukázalo se, že původní nosná konstrukce nemá kvalitní základy, a tak bylo nutné udělat pilotáže a konstrukce byla doplněna o vzpěry, aby získala větší tuhost. Původní obloukovitý tvar promítací plochy nahradila nová konstrukce, která je rovná a odpovídá dnešním promítacím standardům. V původním projektu měla být promítací plocha řešena z cementem pojených desek kotvených na hliníkový rošt, připevněný k nosné  ocelové konstrukci. S ohledem na požadavek dlouhé životnosti a snadné údržby bylo zvoleno bezpečnější řešení. Samonosná zděná konstrukce, stabilizovaná ztužujícími věnci, která je z obou stran zateplená.

Finální povrchovou vrstvu tvoří jemná silikonová pastovitá omítka doplněná o silikonový fasádní nátěr. Promítací plocha je natřena nátěrem, který by měl co nejlépe odrážet promítaný obraz. Promítací plocha bude mít šířku 16 metrů a poskytne tak divákům dostatečný komfort.

Pátou a velmi důležitou změnou je ozvučovací systém, dodaný renomovanou firmou, která se mimo jiné stará i o naše Kino Svratka nebo zajišťuje servis pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Systém odpovídá standardům DCI (Digital Cinema System), takže si oproti minulosti budete moci vychutnat i premiérové filmy. O celkový zvukový dojem se postarají tři čelní reproduktory umístěné v horní části plátna, dva basové reproduktory umístěné na středu spodní části plátna a osm ambientních, nebo chcete-li efektových reproduktorů, umístěných po stranách a zezadu hlediště. O distribuci zvuku se postarají výkonné zesilovače, proto abyste co nejlépe slyšeli a hlavně rozuměli slovům i zvukům. Tím, že bude zvuk distribuován rovnoměrně, nebude se rozléhat do okolní zástavby a pro komfort obyvatel v okolí je celý systém doplněn o tzv. limitér zvuku, který se postará o to, aby zvuky ve vysokých špičkách frekvencí nepřešly přes definovanou mez.

Od srpna se areál otevře návštěvníkům
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je konec června, poté bude následovat kolaudační proces. Současně se bude v průběhu července areál osazovat zvukovou aparaturou a bude se vybavovat provozní zázemí. Stejně tak dojde k montáži prvků pro zastřešení pódia. Pokud do dokončovacích prací nezasáhne žádná nečekaná událost, tak se diváci mohou těšit na první filmové projekce od poloviny letošních prázdnin.

Promítat se bude pomocí zapůjčené promítačky, která se v té době vrátí z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Promítačka se bude vždy na letní sezónu půjčovat, protože její zakoupení přesahuje dva miliony korun, a to by vzhledem k její roční využitelnosti nebylo smysluplné.

První velká zatěžkávací zkouška proběhne v neděli 14. srpna, kdy se v novém amfiteátru představí hned dvě výjimečné osobnosti slovenské hudby v zajímavém dvojkoncertu. Nejdříve to bude v 18.00 hod. šansoniérka Szidi Tobias a v 20.30 hod. legendární Richard Müller. Otestuje se největší zastřešení 12 × 8 metrů, a kromě sedících diváků bude prostor před pódiem pro pomyslný kotel.

Konec dobrý, všechno dobré
Celá akce byla organizačně velmi náročná a potýkala se s mnoha úskalími, tak jak to bývá při rekonstrukcích, kdy se některé věci nedají předem předpokládat. Výsledkem je pěkné místo pro kulturu, které nebude sloužit jen filmovým fandům, ale i posluchačům dobré muziky. Samozřejmě že se v průběhu akce musela hledat různá kompromisní řešení, ale to už k takto náročným akcím patří.

Areál byl budován se záměrem, aby použité technologie a materiály měly co nejdelší životnost a aby zrekonstruované letní kino vydrželo minimálně dalších padesát let, podobně jako to původní. Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce v r. 2020 byla 20 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že se při akci samotné objevily skutečnosti, které nebylo možné předem odhadnout (úpravy projektu pro lepší uživatelský komfort, nárůst cen stavebního materiálu a prací v souvislosti s nedostatkem pracovníků, způsobeného válečným konfliktem na Ukrajině), se náklady na stavební práce zvýšily na cca 26 mil.

Pro Karla Součka, který nad akcí od samého začátku držel ochrannou ruku, je to naplnění jeho snu o novém letním kině, které naváže na dobu, kdy do areálu chodil v mládí za tatínkem, který zde svého času působil jako promítač, a jak sám říká: „Věřím, že Tišnovákům přinese nové letní kino radost a potěšení, i přes obtíže, kterými jsme museli projít, je celkový pohled na akci pozitivní a účelu bylo dosaženo v míře nemalé.“

Pavel Hanák

Další článek:
Předchozí článek: