Začít spolu – Poskytujeme profesní podporu a sdílení zkušeností

Začít spolu – Poskytujeme profesní podporu a sdílení zkušeností

Od listopadu 2016 do června 2021 byla naše škola zapojena do mezinárodního projektu Učíme se spolu. který byl realizován organizací Step by Step ČR s cílem zkvalitnit vzdělávání dětí a žáků s ohledem na jejich individuální potřeby. Základním pilířem projektu byla kolegiální spolupráce, která se posílila díky nově vzniklým centrům kolegiální podpory (CKP) v regionech. Díky tomuto projektu jsme měli možnost sdílet příklady dobré praxe s mnoha pedagogy z celé naší republiky. A nejen u nás, ale organizace Step by Step nabízí i stáže v inspirativních školách v zahraničí. Díky tomu jsem měla možnost seznámit se s principy finského školství v týdenní stáži v Helsinkách a okolí. Příští rok v lednu využije možnost poznávání školství v Polsku, a to ve Varšavě, naše paní ředitelka.

Dalším programem, který se v letošním roce realizuje ve třech třídách Začít spolu na podporu sociálně emocionálního učení, je Druhý krok – preventivní program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, realizovaný za podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a MAP Tišnov. V rámci tohoto programu se děti za podpory vyučujících učí být empatickými, vcítit se do situace druhého, dobře komunikovat s ostatními, řešit konflikty, neubližovat druhým a zvládat agresi a hněv. Tvůrcem programu Druhý krok je společnost Committee for Children.

Spolupracujeme také s mateřskými školami v Tišnově a okolí. Naši nabídku navštívit otevřené vyučování a uvidět v praxi tzv. centra aktivit ve třídách Začít spolu, tentokrát na téma: Výlov rybníka, Advent a Vesmír, dne 25. 11. 2021 přijaly paní ředitelky i učitelky mateřských škol z Tišnova, ze Železného a z Lomničky. Po zhlédnutí výuky jsme v příjemné atmosféře sdílely poznatky a zkušenosti s výukou a další možnosti pravidelné
spolupráce.

Naše pracoviště poskytuje i profesní podporu a umožňuje odbornou praxi studentům pedagogických fakult i zájemkyním o profesi asistentky pedagoga.

Ivana Musilová, ZŠ nám. 28. října

Další článek:
Předchozí článek: