Alianční týden modliteb 2022 v Tišnově

Alianční týden modliteb 2022 v Tišnově

9.–16. ledna 2022

Sjednocení v rozdělené společnosti
Stále častěji slýcháme frázi „rozdělená lidská společnost“. A začínáme si uvědomovat, že nejde jen o nic neříkající pojem, tak jako často vyslovované, ale zároveň nic neříkající slůvko „nicméně“. Stále intenzivnější rozdělení mezi lidmi nás dostihuje téměř ve všech oblastech života – nejen pandemicko-hygienické, ale i politické, etnické, ekonomické i morální. Zasahuje až do soukromí našich rodin a častokrát i do samotné lidské bytosti. V bláhové naději jsme se domnívali, že pádem berlínské zdi před 32 lety se začne alespoň naše evropská společnost opět stmelovat. A opak je pravdou. Realita současného stavu lidské společnosti mnohdy vypadá jako žiletkový plot na současné polsko-běloruské hranici.

Asi mi dáte za pravdu, že ani nejlepší světově politická uspořádání a už vůbec ne tolik vysněný blahobyt nedokáží změnit lidské srdce, totiž pohnutky, smýšlení, chování a jednání samotného člověka jakožto jedince. A pokud jednotlivé díly velké stavebnice jsou poškozené či vadné, jak může tato stavebnice jako celek dobře držet pohromadě. Je to neřešitelný problém podobný gordickému uzlu. Zdá se, že to nemá řešení. Jakožto věřícímu člověku mi tedy zbývá už jen jediné. Dle slov Bible z knihy Žalmů… „pozvednout oči vzhůru, odkud přichází pomoc…“ (Žalm 121,1–2).

S velkou vnitřní vděčností mohu říci, že to skutečně jen takto může fungovat… A jsem rád, že i funguje – minimálně v Tišnově. Spolupráce a přátelství  mezi křesťanskými církvemi a jejich představiteli v tomto krásném městě nejsou jen frází, ale skutečností. A já si ji zde vychutnávám již třetím rokem svého působení. A všichni moji kolegové a představitelé těchto tišnovských křesťanských církví vám potvrdí, že naše vzájemné mezilidské porozumění a soudržnost i přes několikerou odlišnost jsou důsledkem našeho společného hledání pomoci „shůry“. Dovolím si vás tedy jménem nás všech pozvat na společnou ekumenickou bohoslužbu (v rámci Aliančního týdne 2022), kterou plánujeme uskutečnit (dá-li Bůh) ve středu 12. ledna 2022 (v 18.00 hodin). A podle hygienických opatření (a případného možného omezení počtu účastníků) platných v lednu 2022 bude místo bohoslužby upřesněno. Buď to bude modlitebna CASD v Tišnově, kostel sv. Václava v Tišnově nebo kostel Kláštera cisterciaček v Předklášteří.

Srdečně zveme vás všechny – tedy nejen věřící a křesťany.

Vladimír Kaleta – Církev adventistů sedmého dne Tišnov
Josef Rybecký – Římskokatolická církev Tišnov
Martin Horák – Českobratrská církev evangelická Tišnov
Petr Šandera – Církev československá husitská Kuřim

 

Další článek:
Předchozí článek: