Aktuálně z města

Aktuálně z města

Prodej bytu 4+1 na ul. Květnická
Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 4+1 (v prvním patře vpravo), 92,03 m2, do osobního vlastnictví. Bytový dům se nachází blízko centra města, v klidné zóně pod horou Květnice, jedná se o byt č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově. Byt je zrekonstruovaný v roce 2013 (elektroinstalace, bytové jádro, vestavěná kuchyňská linka).
Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit částku 4 400 000 Kč, kupující je dále povinen ke kupní ceně uhradit náklady spojené s prodejem (zbytkovou část fondu oprav ke dni prodeje bytu – k 31. 10. 2021 stav 45 779 Kč, znalecký posudek – 5 000 Kč a vklad do katastru nemovitostí 2 000 Kč). Více informací a podmínky prodeje na http://www.tisnov.cz/uredni-deska-Záměr prodeje bytu č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově, vyhlášený dne 8. 12. 2021, v aktualitách na webu města Tišnova nebo na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz.
Předání bytu po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.

Provoz sběrného dvora na konci roku
Sběrný dvůr v Tišnově na ulici Wagnerova 1543 bude uzavřen od čtvrtka 23. 12. do soboty 25. 12. (otevře se tedy v pondělí 27. 12.) a uzavřený bude také od pátku 31. 12. do soboty 1. 1. – otevře se tedy v pondělí 3. 1. 2022.

FINANČNÍ POMOC občanům v souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií
Praktický návod pro občany s trvalým pobytem na Tišnovsku, kteří spadají do působnosti Úřadu práce Tišnov a Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, najdete na webu města Tišnova v sekci Aktuality (19. 11. 2021). Tento materiál byl vypracován Úřadem práce Tišnov a Odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov dle informací dostupných k datu 19. 11. 2021, a to poté, co byly ze strany Úřadu práce ČR stanoveny podmínky poskytování finanční pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné finanční situaci v důsledku neočekávaného ukončení dodávek elektřiny a plynu ze strany některých dodavatelů a přechodem na tzv. dodavatele poslední instance.

Jak BEZPEČNĚ vyřídit vše potřebné na MěÚ?
Žádáme občany, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy městského úřadu a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech. Pro rychlé a bezpečné odbavení na městském úřadě doporučujeme vždy použít rezervační systém (na webu města).
V ostatních případech doporučujeme:
• s úřadem komunikovat elektronickou cestou
• nutnou schůzku s pracovníkem MěÚ telefonicky domluvit předem
• využít služeb České pošty
• nebo vkládat svá podání do schránky na rohové budově úřadu (nám. Míru 346)

Provoz MěÚ Tišnov na konci roku
Ve čtvrtek 23. prosince a v pátek 31. prosince bude Městský úřad Tišnov z technických důvodů uzavřen. Poslední platby kartou v letošním roce budou přijímány ve středu 29. prosince.

MILOSTIVÉ LÉTO je šancí rychle se zbavit EXEKUCE
V období do 28. ledna 2022 je zde mimořádná možnost, jak může dlužník vyřídit svůj dluh, který má vůči veřejným institucím a který je již řešen exekučně. Je totiž možné, aby dlužník uhradil jen tzv. jistinu a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč.
Exekuce tak bude ukončena a dlužník nebude muset platit další náklady, které s daným dluhem a exekucí souvisejí.
Pokud bydlíte v Tišnově a jeho okolí, lze se obrátit na Poradnu Porta Oblastní charity Tišnov (tel. 731 453 275 nebo e-mail poradna@tisnov.charita.cz), kde můžete získat odbornou pomoc ve věci využití tzv. Milostivého léta. Stejně tak můžete získat informace a praktickou pomoc v dané věci na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov.

Bio popelnice a kompostéry
Městu Tišnov se podařilo v rámci dotační kampaně naskladnit bio popelnice a kompostéry.
Pokud tedy ještě nevlastníte nádobu od města a máte zájem, prosím, obraťte se na Odbor správy majetku a komunálních služeb s žádostí. Kontakt osobně – Ing. Ondřej Vrtěl, e-mailem ondrej.vrtel@tisnov.cz nebo telefonicky 549 439 862.

Klára Šimečková, Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: