Jaký byl pro Kalužníček rok 2021

Jaký byl pro Kalužníček rok 2021

Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček je nedílnou součástí života na Tišnovsku již dvanáctým rokem a patří tak mezi nejdéle působící lesní kluby v ČR. Tak jako většina lesních klubů a lesních mateřských škol vznikl i Kalužníček z iniciativy rodičů a dalších podporovatelů. Provozuje jej spolek Za sebevědomé Tišnovsko, z. s. A proč tu Kalužníček je? Stručně řečeno, aby nabídl výchovu a vzdělávání dětem dle principů lesních školek. Naším cílem je umožnit dětem prožít předškolní věk v přírodě, která je pro ně velkou učebnou. V bezpečném prostředí učíme děti také otevřené nenásilné komunikaci, respektu a zodpovědnosti.

V roce 2021 byl Kalužníček plný emocí. Prožívali jsme radost a vděčnost, že tu Kalužníček máme a může být v provozu. Prožívali jsme také strach, protože nás pandemická situace na jaře opět na nějaký čas omezila, vystřídal jej ale pocit bezpečí a jistoty, že jsme vše zvládli a můžeme tu opět pro děti a jejich rodiny být. Do června roku 2021 Kalužníček navštěvovalo k dvou- až pětidenní docházce čtyřicet dětí. Ukázalo se, že ač chce Kalužníček umožnit docházku co nejvíce dětem, je maximální denní kapacita dvacet jedna dětí příliš jak pro zázemí, tak pro průvodkyně i děti, a snížili jsme ji na osmnáct dětí. Toto rozhodnutí bylo pro nás o to lehčí, že se od září může o děti postarat také Lesní montessori MŠ Ledňáček, která zahájila svůj provoz v Předklášteří. Důsledkem jsou pro Kalužníček ale nižší příjmy od rodičů, tudíž ještě větší závislost na financování z dotací, darů a další pomoci. To je nutnost, protože jedna ze základních myšlenek Kalužníčku je, aby byl dostupný co nejširší skupině dětí z různých finančních poměrů. Nechceme, aby se Kalužníček stal místem pouze pro majetné rodiny. Vážíme si také práce průvodkyň a chceme, aby byla adekvátně a důstojně odměněna. Obě tyto podmínky lze stále udržovat pouze díky vícezdrojovému financování Kalužníčku.

Celý rok 2021 tedy mohl v Kalužníčku plynule proběhnout jen díky podpoře z různých směrů. Děkujeme tak rodičům, kteří kromě finančních příspěvků Kalužníčku věnují také dobrovolnou pomoc při brigádách a dalších provozních záležitostech. Díky též průvodkyním za jejich každodenní láskyplnou a respektující péči o děti i celý tým. Podstatný dík patří Evropskému sboru solidarity, který nám umožnil získat k dětem dobrovolnici. Od ledna 2021 po dobu jednoho roku je v Kalužníčku dobrovolnice Ola z Polska, která tráví s dětmi a průvodkyněmi čtyři dny v týdnu a je nám velkou oporou a radostí. Velmi děkujeme městu Tišnov za poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč určenou na provoz Kalužníčku. Také děkujeme Jihomoravskému kraji za dotaci ve výši 48 000 Kč na prorodinné aktivity a 31 100 Kč na zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Poděkování patří i MAS Brána Vysočiny, která nám umožnila v Tišnově realizovat první akci pro veřejnost věnovanou oslavě Dnu lesních MŠ v rámci dotace Malý LEADER ve výši 13 853 Kč. MAS Brána Vysočiny dále umožnila roce 2021 vzdělávat naše zaměstnance a děti z projektu „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Tišnovsku“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (program MŠMT). Kalužníček se takto vzdělává již dva roky a rok 2022 je tím posledním, kdy vzdělávání skrz tento projekt bude nadále probíhat. Také děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotace ve výši 180 000 Kč z programu Letní kempy. Tyto peníze umožnily realizaci čtyř letních příměstských táborů pro děti s povinnou školní docházkou zdarma.

Bez veškeré této podpory by se Kalužníček neobešel a nezakončovali bychom rok 2021 s obrovskou vděčností a s dobrým pocitem, který nás i v této těžké době nadále hřeje na srdci. Více informací o Kalužníčku na: http://lesniklub.tisnovsko.eu/,  ww.facebook.com/LesniRodinnyKlubNaTisnovsku.

Adéla Nešporová

Další článek:
Předchozí článek: