Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Vážení Tišnováci, zanedlouho nastoupí zimní období. Martin na bílém koni sice nepřijel, ale aspoň první nadílku sněhu jsme si mohli užít na konci listopadu. Bílá zem udělá radost nejen dětem, ale hlavně těm, kteří nemají příliš v lásce podzimní šeď těsně před zimou.

První sníh ovšem nemůže zastavit práce na páteřních komunikacích Riegrova a Černohorská. Objízdné trasy fungují, a to i díky vysoké dávce trpělivosti dotčených obyvatel. Mile mě překvapilo, že jako Tišnováci si dokážeme ukousnout ze svého „komfortu“ a po dobu důležitých staveb a rekonstrukcí se obrnit větší trpělivostí a hlavně vzájemným pochopením. Díky za to. Bohužel nejsme schopni se na této akci vyhnout neplánovaným  dočasným výpadkům vody, elektřiny či internetu. Některé sítě už jsou v tak špatném stavu, že např. při výkopu elektřiny křížíte vodovod, který začne prosakovat či protékat. Chtěl bych Vás touto cestou požádat, aktualizujte si, prosím, telefonní kontakty u svých správců sítí. Ti jsou díky tomu schopni Vás rychle informovat o dané situaci. A pokud tak neučiní, kontaktujte je.

Jsem velmi rád, že se s předstihem podařilo „převléci do nového kabátu“ autobusovou zastávku na Trnci směr Drásov. Posunutí přechodu pro chodce v zatáčce ulice Cáhlovské u křižovatky Nádražní/Cáhlovská (PENNY market), které jsme chtěli realizovat letos, bylo z důvodu vysoké ceny posunuto na příští rok. V rozpočtu 2022 s touto akcí počítáme. S odborníky konzultujeme zbudování dočasného přechodu pro chodce u křižovatky Kukýrna/Polní, a pokud toto řešení bude technicky možné, tak jej později zbudujeme i natrvalo. Ke konci roku 2022 nás čeká ještě oprava křižovatky náměstí/Dvořáčkova/Riegrova, která bude o něco náročnější. Jistě jste si všimli vyvýšeného místa v této křižovatce. Jde o tzv. oddělovací šachtu z roku 1973 o rozměru cca 4×4 m, ve které dochází při velkých přívalových deštích k možnosti rozdělení odtoku kanalizace na dva směry. Jeden ústí do Dvořáčkovy ulice a druhý směr vede přes náměstí Míru. Bohužel vrchní část není v dobrém technickém stavu, proto se v současné chvíli řeší její obnova.

Koncem listopadu jsme ve Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko (Svazek) na valné hromadě odsouhlasili nové Zásady financování obnovy, intenzifikace a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Svazek se bude ze svých finančních prostředků v příštích minimálně deseti letech věnovat spíše obnově než nové výstavbě. Je to logické, neboť za posledních deset let bylo vynaloženo pouze 25 % prostředků Svazku na obnovu. A vzhledem k tomu, že je nutné obnovit v nejbližší době vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě cca 1,3 mld., tak jiná možnost ani nezbývá. Nová výstavba se samozřejmě nezastaví, ale primárně se o tuto část budou muset postarat investoři či příslušné obce.

Na konci tohoto roku se připojují k novému vodovodu i obyvatelé Pejškova. Při výkopech hlavního řadu bylo zjištěno, v jak špatném stavu jsou asfaltové komunikace a jejich podloží. Proto počítáme v rozpočtu města Tišnova na rok 2022 s částkou 2 300 000 Kč na její opravu tzv. studenou recyklací. Tato metoda je zajímavá tím, že zpracovává materiály použité v původní skladbě a přidávají se dle struktury a charakteru jen pojiva a na závěr přijde finální vrstva nového asfaltu. V Tišnově je to první vlaštovka, tak uvidíme, jestli se nám tato metoda zalíbí a bude využitelná i v jiných částech Tišnova. Pokud půjde vše podle plánu, bude oprava dokončena v květnu 2022.

V příštím roce bychom chtěli zrealizovat propojení vodovodu do Hajánek z vodojemu v Jamném, který je již na svazkové rozvody napojen. Realizací této akce se otvírá cesta pro další fázi zásobování pitnou vodou, a to pro místní část „horní“ Hájek. Zde se nacházejí rozvody vody stavěné „svépomocí“ a jejich stav se pomalu blíží ke konci životnosti. V polovině příštího roku by měl být dokončen projekt na zvýšení kapacity čistírny odpadních vod (ČOV) v Březině ze stávajících 18 000 EO (ekvivalentních obyvatel) na 21 000 EO. Pokud dojde k dohodě o výši spolufinancování mezi obcemi, které jsou na tuto ČOV společně s Tišnovem napojeny, mohla by být případná realizace započata již v roce 2023.

Chtěl bych poděkovat za dobrou práci manažerce místní akční skupiny (MAS Brána Vysočiny) PhDr. Libuši Beranové. Pro místní spolky, organizace, začínající podnikatele a další skupiny vytváří společně s kolektivem MASky spoustu příležitostí. V současné chvíli třeba sérii seznámení s místními  lokálními podnikateli, jejich produkty a oceněními. Drobné podnikání je stejně důležité pro region jako to velké. A platí to i obráceně. Pojďme proto společně v této nelehké době podpořit kvalitní podnikatele a živnostníky v našem okolí třeba tím, že budeme primárně nakupovat jejich produkty a služby. Pokud totiž nenakoupíme u místních, může se nám stát, že příště budeme muset nakupovat o 30 kilometrů dál a třeba za prací dojíždět.

Milí Tišnováci, dovolte mi, abych Vám na závěr popřál krásné prožití vánočních svátků. Ať je strávíte v klidu a pohodě a hlavně, pokud to jen bude trochu možné, za účasti všech nejbližších z rodiny, přátel a kamarádů. Přeji Vám hodně zdraví po celý rok 2022.

Aleš Navrátil, místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: