Žijeme tu a bojujeme společně!

Žijeme tu a bojujeme společně!

Milé dámy, vážení pánové, zdravím vás v čase předvánočním. Vloni se mé zamyšlení týkalo především epidemie koronaviru. A ačkoliv  epidemiologická situace není příznivá (anebo právě proto), nechci vás jí nadmíru zatěžovat. Pominout ji však úplně nelze, neboť neradost s ní spojená na nás totiž útočí ze všech stran. Bráníme se jí, ale je to těžké…

Především mne mrzí, že z centrální úrovně nejsou jasně nastavené scénáře, které by bylo možné aplikovat, pokud nastane určitá situace. Za dobu trvání epidemie jsme prostě mohli být chytřejší a lépe připraveni na další vlny. O to víc jsem potěšen, že na místní úrovni a v rámci našich kompetencí to zvládáme dobře a statečně. Vážím si práce zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, pedagogů, místních podnikatelů i všech, kterým současná situace ztěžuje jejich profesi. Bojujeme společně!

A protože čas adventní, vánoční a novoroční by měl být především o ohlédnutí se za uplynulým rokem a také o rozjímání, laskavosti a naději, dovolte, abych vám:
• velmi poděkoval za dobrý skutek, který jsme letos společně udělali podporou obcí ničivě postižených tornádem. Mnozí z nás pomohli dobrovolnicky i finančně. Z rozpočtu města zastupitelstvo uvolnilo 500 000 Kč pro Mikulčice a vy jste dokázali přispět na jejich účet téměř 150 000 Kč. Na Patro pubu nad Albertem proběhla věcná sbírka, bistro „Chutě zvu Tě“ věnovalo týdenní výtěžek z prodané kávy, INSPIRO nabídlo 10 volných míst na pobytových táborech, SK Tenis Tišnov věnoval třináct a půl tisíce ze startovného jednoho z turnajů obci Mikulčice. Naši dobrovolní hasiči třikrát vyjeli pomáhat na místo, pomohla i parta dobrovolníků z úřadu. Omlouvám se, jistě jsem nevyjmenoval všechny dobré skutky… Dvakrát jsem osobně navštívil Mikulčice – mám vyřídit veliké uznání za naši solidaritu. Díky!

• jako jedno z vánočních překvapení sdělil, že na pozemku naproti benzinové stanici byla zahájena stavba obchodního domu LIDL (bližší informace
naleznete v samostatném článku)

• poděkoval za trpělivost, s níž snášíte průvodní jevy velkých stavebních projektů (rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská, stavba smuteční síně, rekonstrukce letního kina), ale i jiných zásahů do vašich životů, které přirozeně jakákoliv investice či oprava přináší

• přinesl informaci o připravované Stezce Jana Laciny na Květnici, kterou otevřeme po Novém roce. Její pojmenování po významném rodákovi
je logické a patřičné

• poděkoval také za to, pokud svým zodpovědným chováním (úklid nepořádku, zametání či odstranění sněhu před svým domem) přispíváte k tomu, aby naše město bylo útulnější.

Milí malí i velcí Tišnováci, přeji vám hezký zbytek letošního adventu, kouzelné a pohodové Vánoce. Do příštího roku vám přeji především to, co se nikde koupit nedá – dobrou orientaci v záplavě informací a dezinformací, co nejméně stresu, pokud možno žádné zdravotní patálie a především mnoho důvodů k radosti ze života.

Jiří Dospíšil, starosta města

Další článek:
Předchozí článek: