Vzdělávání v Městské knihovně Tišnov

Vzdělávání v Městské knihovně Tišnov

Univerzita volného času
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr 2021/2022 (říjen–leden) nový cyklus přednášek.
Zájemci o přednášky UVČ se musejí přihlásit osobně do 20. 9. 2021 v městské knihovně.

Morava v době posledních Přemyslovců
Přednášející: Mgr. Aleš Flídr
Zahájení: středa 6. 10. 2021 v 16.45 hod.
Cena kurzu: 400 Kč / 8 přednášek
Jestliže ve století jedenáctém i dvanáctém činila architektura i ostatní druhy umění na Moravě drobné krůčky, v následujícím věku se rozeběhla  mílovými kroky. Románský styl byl velmi brzy vystřídán gotickým, 30. až 50. léta 13. století jsou tak tradičně nazývána obdobím tzv. přechodného stylu. V našich zemích se v této době prohloubila a upevnila církevní i světská správa. Zahustila se síť kostelů, velkofarní systém se proměnil v děkanský a vlastnické kostely se staly biskupskými. Panovnická rodina, na Moravě to byli jak markrabí, tak králové a královny z rodu Přemyslovců, svou moc opírala o nejstarší hrady, v tomto období založila první města a pokračovala v klášterních donacích. Právě kláštery, ale i olomoučtí  biskupové se zasloužili o velký rozkvět gotického umění. Řemeslníci i stavitelé k nám přicházeli nejen z přilehlých německých zemí, ale i ze vzdálené Francie, výjimečně i z Itálie. S nejstarším gotickým stavitelstvím se setkáme především v cisterciáckých klášterech na Velehradě, v Oslavanech či v Porta coeli, na Vysočině pak ve Žďáru nad Sázavou. Ve městech nové umělecké trendy šířili jednak mendikanti, ale i bohatí měšťané napojení na mezinárodní obchodní síť. Panovníci tehdy stavěli první velké kamenné hrady, v nichž se uplatnilo tvarosloví klasické gotiky, šlechta téměř vzápětí přebírala nový typ fortifikací, na těžko přístupných místech tak vyrostla celá řada menších opevněných sídel. Po velkém požáru olomoucké katedrály
se biskup Bruno ze Schaumburku pustil do její přestavby, nová stavba následně ovlivnila řadu dalších kostelů na biskupských majetcích. Ve druhé polovině 13. století se raná gotika rozšířila po celé zemi, s jejím rostlinným dekorem se tudíž setkáme jak v prostorách mohutných městských chrámů, tak na drobných venkovských stavbách.

Virtuální univerzita 3. věku
Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (říjen–leden) nový cyklus přednášek.
Zájemci o přednášky VU3V se musejí přihlásit osobně do 20. 9. 2021 v městské knihovně.

Včelařský rok
Zahájení: úterý 5. 10. 2021 v 9.30 hodin
Cena kurzu: 300 Kč / 6 přednášek
1. Med
2. Časné jaro
3. Jaro
4. Choroby včel
5. Podletí, příprava na zimu a odběr medu
6. Chov a výměna matek, těžba vosku
Včela medonosná je fantastický kolektivní hmyz, s dokonalou dělbou práce v úle, kterou by jí mohla závidět i lidská společnost. Nenahraditelnou aktivitou včel v přírodě je opylovací činnost. Včelstvo však poskytuje člověku nejen radost ze spojení s přírodou, relaxaci, ale i řadu zajímavých produktů. Med, vosk, propolis, pyl, mateří kašičku a jed. Cílem kurzu je ukázat, že práce se včelami ve všech ročních obdobích je zajímavá, velmi pestrá a vůbec ne nebezpečná. A když se podaří některé z vás přesvědčit, že je potřeba začít prakticky včelařit, tak cíl kurzu byl víc než naplněn. Vždyť včelařství je poezie zemědělství.

Trénování paměti
Městská knihovna Tišnov pořádá kurz trénování paměti pro absolventy minulých kurzů i začátečníky: „Ach, ta moje hlava!!!“ Pomocí zajímavých úkolů si v každé lekci procvičíte nejen různé druhy paměti, ale také pozornost, kreativitu, logiku či zrakově prostorové dovednosti. Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu docházet na jednotlivé lekce přímo do knihovny, můžete si nechat soubory cvičení zasílat na e-mailovou adresu nebo si je vyzvedávat vytištěné v knihovně!

Zájemci o kurz trénování paměti se musejí přihlásit osobně do 24. 9. 2021 v městské knihovně.
Zahájení: úterý 12. 10. 2021 v 9.00 a 10.30 hodin
Cena kurzu: 400 Kč / 8 lekcí

Petra Bartíková

Další článek:
Předchozí článek: