Vandalismus jako umělecká intervence

Vandalismus jako umělecká intervence

Současné umění je mnohdy šokující, často zdánlivě nepřiměřené, budící vášně a rozdělující veřejnost. Vyznat se v tom, co je umění a co je jen provokace, není snadné a svým způsobem záleží na každém divákovi. Intervence Banksyho nebo Aj Wej-weje, a to hovoříme o takzvaných žijících klasicích, se jistě také nelíbí všem. V Pekingu nebo na diskuzních fórech odpůrců migrantů o tom vědí své. Soudíme, že dobré současné umění se pozná tak, že hovoří k dnešku, vystihuje společenské problémy, které nás obklopují a často kontroverzním a za často normálních okolností zavrženíhodným způsobem vyjadřují názor či myšlenku. Je angažované a nesmlouvavé. Vzniká živelně a rychle zaniká. Z těchto důvodů považujeme za nutné vyjádřit se k nápisu GOD IS TRANS, napsaného sprejem na fasádu farního kostela svatého Václava v Tišnově.

V médiích se o něm hovoří jako o díle vandala, soudíme však, že jde jednoznačně o umění. V době, kdy hlava státu otevřeně hovoří o transsexuálech jako o „odporných lidech“ a řada takzvaných mocných tyto žvásty podporuje nebo jen zbaběle mlčí, v časech, kdy je odlišná sexualita či jen názory na ni předmětem absurdní kulturní války a kdy se politická reprezentace nedokáže třicet let shodnout na rovných právech pro všechny, jsou podobné  nápisy, v souladu s tím, o co v moderním umění jde, zcela namístě.

S hlubokým respektem ke katolické církvi je nutno připomenout, že mnozí (však rozhodně ne všichni) její představitelé se negativními názory na sexuální menšiny netají dlouhodobě a přinejmenším se tak připojují k arogantnímu postoji – „osobně mi nevadí, ale ať si své životy žijí v skrytu a  neobtěžují naši majoritní společnost“. Nemůže být snad většího pokrytectví. Měla by to být přitom právě církev, která by ponižovaným a opomíjeným lidem, jejichž životy jsou mnohdy těžší, než dokáže kdo dohlédnout, měla otevírat svoji náruč (to je však také jen názor, s nímž není nutné souhlasit). Není proto divu, že jediným logickým místem pro umístění tohoto nápisu je právě farní kostel. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že se nápis nachází na fasádě věže, či přesněji řečeno hlásky, která tradičně už od středověku patřila městu, nikoliv církvi. A je tak do značné míry na sekulárním prostoru.

Nápis GOD IS TRANS nepovažujeme z výše uvedených důvodů za vandalismus, ale za uměleckou intervenci. Jako lidé, kterým dělá umění radost, proto vyzýváme všechny, aby se na tento nápis šli podívat a zamysleli se u něj nad současným stavem věcí. Radíme, aby tak učinili co nejdříve, než  nápis z pochopitelných a zcela správných důvodů, souvisejících s památkovou péčí, zanikne.

Michal Konečný a Marta Sylvestrová, Spolek přátel Josefa Jambora

Další článek:
Předchozí článek: