Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Proč prosím na pěkně opravené silnici na Dvořákové zůstaly „utopené“ kanálové vpustě např. před pekařstvím Halouzka, nebo před tzv. Maternovou vilou? To už nebylo v projektu, nebo to prováděcí firmě nestálo za to? Zdeněk Denéf
Vážený pane Denéfe, děkujeme za dotaz. Na ulici Dvořákova byla prováděna celková rekonstrukce kanalizace, nikoliv celková rekonstrukce silnice (vč. obrubníků, přídlažby a kanálových vpustí). Město Tišnov se pouze spolupodílelo na financování finálního povrchu. Dešťová vpusť před obchodem Trio pana Halouzky se v této fázi neopravovala. Tato část příjde na řadu až s opravou Riegrovy a Černohorské. Na některé propadlé dešťové vpusti při cestě po Dvořákově ulici směrem nahoru město Tišnov upozornilo technického dozora stavby před předáním SÚS JMK.
Aleš Navrátil, místostarosta města

Dobrý den, některá města nabízí pronájem zahrádek. Plánuje město Tišnov nabídnout obyvatelům nějaké pozemky k pronájmu za účelem zahradničení? Případně plánuje se nějaká komunitní zahrada v blízkosti ulice Dlouhé? Eliška Matulová
Dobrý den, paní Matulová, co se týče komunitní zahrady, tak se letos na podzim zrealizují dvě komunitní zahrady – jedna na konci Tišnova směrem na Lomnici po levé straně a druhá pod ulicí Brněnská mezi vlečkou a hlavní železniční tratí. O místo v první lokalitě se hlásí dost zájemců, ale místo  ještě je. Ve druhé je míst stále dost. Bližší informace Vám rád podám na osobní schůzce nebo e-mailem (karel.soucek@tisnov.cz).
Karel Souček, 1. místostarosta města

Dobrý den! Nebezpečné místo! Křížení cyklostezky a hlavní Klášterské ulice je na rohu ulic… zarostlé dost vysokým keřem. Cyklisté se rozhlíží pozdě a totéž i řidiči najíždějící z jednosměrky. Hrozí vážná nehoda! Prostě je potřeba ostříhat keře kolem křížku, popřípadě odstranit roh plechového plotu. Děkuji. Martin Kříž
Dobrý den, pane Kříži, děkujeme Vám za podnět. Místo jsme obhlédli a do konce týdne by naši zaměstnanci měli keř ořezat.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, jenom dotaz, jak postoupilo město a T-Mobil s optickou sítí v Tišnově. Bude, nebo nebude? Děkuji. Honza Starý
Dobrý den, pane Starý, město obdrželo žádost o vydání závazných stanovisek k záměru společnosti T-Mobile. Nyní má T-Mobile dodat detailněji rozpracované podklady, především se zapracováním stávajících inženýrských sítí. Naše odpověď šla v květnu, od té doby nemám žádnou další reakci. Hezký den.
Martin Sebera, místostarosta města

Dobrý den, plánuje MěÚ podniknout nějaké konkrétní kroky ke zvýšení bezpečnosti ve městě a investovat do technických prostředků, které by k tomo mohly pomoci? Zajímalo by mě, zda uvažujete o rozšíření kamerového systému nebo instalaci osvětlení výrazné intenzity v podchodu u nádraží. Díky! Milan Dvořák
Dobrý den, pane Dvořáku, město Tišnov plánuje na úseku dopravy posunutí přechodu pro chodce Cáhlovská – U Humpolky z důvodu bezpečného přecházení chodců. Dále zvýraznění přechodu pro chodce na ulici Rybníček z důvodu bezpečnějšího přecházení dětí na školu Smíškova. Od září 2021 v ranních hodinách dozor městské policie nad přechodem pro chodce u školy 28. října z důvodu zvýšené dopravy v souvislosti s opravou komunikace ulice Riegrova.
Kamerový systém ve městě spravuje městská policie a každý rok společně s Policií ČR vyhodnocuje jeho funkčnost, přínos pro bezpečnost města a jeho obyvatel a případné rozšíření. V současnosti je plánován nový kamerový bod na městském domě Na Mlékárně, rozšíření kamer na škole 28. října a kamerový bod na budoucí budově smuteční síně. Ještě v letošním roce by měl být spuštěn kamerový bod na novém parkovišti u nádraží, který umožní dohled nad samotným parkovištěm a dále by měl pokrýt prostor před OC Albert, nádražím ČD a autobusovým nádražím a tím zvýšit bezpečnost těchto míst. V případě nějaké nenadálé bezpečnostní hrozby reaguje městská policie velmi operativně a ve spolupráci s Policií ČR, např. mimořádnými směnami především v nočních hodinách.
U dotazu zvýraznění osvětlení v podchodu u nádraží mi není zřejmé, který podchod myslíte. Pokud se ptáte na podchod do areálu Ostrovec, který je ve správě města, tak v současnosti zvýraznění osvětlení není plánováno.
Štěpán Pilný, radní, a Jiří Sokol, vedoucí strážník městské policie

Dobrý den, chtěla bych se zeptat – máme zájem o popelnici na bioodpad. Máme si ji kupovat sami, nebo ji lze získat přes město? Děkuji mockrát. Marie Trmačová
Dobrý den, paní Trmačová, ohledně nádoby na bioodpad kontaktujte, prosím, přímo Ing. Vrtěla, který Vám sdělí aktuální informace ohledně nádoby na bioodpad. Kontakt ondrej.vrtel@tisnov.cz, 549 439 862.
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč nepokračuje výstavba smuteční síně, která má být dokončena v dubnu 2022 (podle informace na tabuli u brány hřbitova). Na jaře tam byla položena základová deska, ale nyní je staveniště zcela prázdné, neděje se nic. Helena Pernicová
Vážená paní Pernicová, stavba smuteční síně se v nejbližších dnech dá opět do pohybu, bohužel ke zpoždění v harmonogramu výstavby došlo v důsledku překážky (problém s dodávkou zdiva), kterou se povedlo úspěšně vyřešit.
Odbor investic a projektové podpory

Dobrý den, kdy už se začne s výstavbou Lidlu v Tišnově? Tereza Pijáková
Dobrý den, paní Pijáková, dle ověřených informací má investor stavby objektu LIDL v Tišnově vydané platné územní rozhodnutí s nabytím právní moci z května letošního roku. Kdy získá stavební povolení a zahájí stavbu, bohužel nevíme. V případě, kdyby se blížilo zahájení stavby, budeme občany informovat.
Karel Souček, 1. místostarosta města

Další článek:
Předchozí článek: