Aktuálně z města

Aktuálně z města

Pamětní deska Karlu Vachkovi
Slavnostně odhalená pamětní deska na bývalém Hotelu Květnice od 5. srpna připomíná rodáka a čestného občana Tišnova Karla Vachka (*4. 8. 1940, † 21. 12. 2020) – českého scenáristu, režiséra, pedagoga, básníka a malíře.
Hotel Květnice byl jeho domovem, kde se svojí rodinou vyrůstal. Účastníky této komorní pietní akce na místě přivítali starosta Jiří Dospíšil a místostarosta Karel Souček. Vachkův život i jeho postoje více přiblížil Ing. Václav Seyfert, krátkého slova se ujala sestra pana Vachka a v družném hovoru pak na svého tatínka a na jeho historky zavzpomínal i Karel Vachek mladší. Do budoucna by město chtělo oživit prostor Hotelu Květnice
a více přiblížit život a dílo svého významného rodáka.

Splatnost poplatků do 30. září
Finanční odbor města Tišnova připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30. 9. 2021. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na Odboru finančním MÚ Tišnov nebo na účet města č. 19-1425641/0100. Pro úhradu je nutné znát svůj variabilní symbol, pro jeho sdělení kontaktujte:  A. Lásková (tel. 549 439 838, alena.laskova@tisnov.cz), H. Marvánková (tel. 549 439 843, helena.marvankova@tisnov.cz), I. Maloňová (tel. 549 439 844, iva.malonova@tisnov.cz). Děkujeme za včasné splnění poplatkové povinnosti.

Půlmilion pro Mikulčice
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města Tišnova v pondělí 19. července byl schválen půlmilionový dar pro Mikulčice zasažené červnovým tornádem. Starosta Jiří Dospíšil poté 23. července Mikulčice navštívil a osobně vyjádřil sounáležitost s obyvateli postiženými přírodní katastrofou. Společně se starostkou Mikulčic Marií Otáhalovou podepsal darovací smlouvu na půl milionu korun. Paní starostka vyjádřila upřímné poděkování všem Tišnovákům za jejich solidaritu v této těžké chvíli. A také za to, že i nadále Tišnováci posílají finanční dary na transparentní účet Mikulčic
299222440/0300, pod variabilním symbolem 66601.

ANKETA >> Chceme hezčí Tišnov!?
Cílem této ankety je dát Vám, občanům Tišnova, prostor k vyjádření, co byste v našem městě chtěli změnit, možnost zhodnotit stav veřejného pořádku a údržby nebo také sdělit nám podněty a nápady ke zlepšení vybavenosti a prostředí ve městě. Jsme si vědomi, že přes veškerou snahu není vše dokonalé. Vaše názory nám pomohou v rozhodování, na co se do budoucna více zaměřit.
Anketní dotazník můžete vyplnit on-line na internetové adrese nebo si jej vyzvednout na podatelně Městského úřadu Tišnov, nám. Míru 346 – vyplněný jej pak můžete odevzdat tamtéž, příp. vhodit do schránky na budově úřadu. Výsledky ankety budou uveřejněny v Tišnovských novinách č. 10 (vychází 23. 9.) a na webových stránkách a FB města. Děkujeme za Váš čas a zájem o budoucnost našeho města. Dotazník je možné vyplňovat a odevzdávat do 31. 9. 2021.

Klára Šimečková, Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: