Stanovisko a omluva redakce

Stanovisko a omluva redakce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Tišnovských novin, ve vydání TN 04/21 byl uveřejněn na stranách 18–21 v rubrice  reportáž obsáhlý článek „Kam se poděla Tišnovská házená“. Nosným tématem článku bylo hledání odpovědi na otázku, proč házená, která má v Tišnově tak dlouhou tradici, v současné době v tomto městě chybí.

Článek nevznikl na objednávku či na základě jakéhokoliv nátlaku na redakci. Při vzniku článku formou reportáže jsme na jeho začátku nepredikovali žádný závěr ani vyznění. Autor článku pro svůj text čerpal z množství informačních zdrojů i z výpovědí respondentů ze sportovního prostředí v Tišnově, i na úrovni Jihomoravského svazu házené, stejně jako z prostředí klubu. Autor oslovil více jak 13 osob, které zastupovaly dostatečně reprezentativní názorový vzorek. Ne každý z oslovených respondentů ovšem zareagoval. Někteří z respondentů naopak svou reakci podmínili tím, že nebudou jmenováni.

Uznáváme, že se ve článku objevily chyby, kterých litujeme.
Jedná se o:
1. Uvedení nesprávného autora citace, kdy místo Filipa Jíchy byl autorem Jan Štoll. Mohlo tak dojít k tomu, že  vyznění textu mohlo získat větší váhu, než mělo.
2. Neuvedení poznámky, že se redaktor odkazuje na zdroj známý redakci, který si nepřál býti jmenován.
3. Nevhodné formulace některých vět či slovních spojení, která mohla působit sugestivně a vyvolat u čtenáře nevhodné pochopení textu.

Omlouváme se čtenářům za chyby, které se ve článku vyskytly, a omlouváme se těm, které článek v důsledku uvedených chyb mohl popudit.

Pavel Hanák, Vladimír Vecheta

Další článek:
Předchozí článek: