Výsadba trvalkových záhonů na Dlouhé ulici

Výsadba trvalkových záhonů na Dlouhé ulici

Už nevím, kde jsem se tu zprávu dozvěděla. Naštěstí se ke mně dostalo, že město Tišnov podpoří výsadbu květinových záhonů na městských pozemcích ve spolupráci s občany. Zajásala jsem a začala zjišťovat podrobnosti.

Iniciativa jednotlivců, tam to začíná
Jako nově přistěhovalí v roce 2019 jsme s manželem začali zkoumat, jak je to s údržbou a kultivací zeleně okolo našeho domu na Dlouhé ulici. Informovali jsme se na schůzi SVJ, aktivně jsme navazovali kontakty se sousedy vedlejších i protějších rodinných domů, kteří zde žijí déle a zkrášlují okolí svých domů výsadbou rostlin a stromů. Teprve minulý rok jsme nabyli odvahy, pozemek okolo domu jsme vypleli a se svolením sousedů z prvních pater jsme vysadili před dům pár keřů a rostlin. Lidé procházející kolem se zastavovali, zdravili nás, chtěli si povídat. Výsadbu vesměs chválili. Pouze jedna paní projevila obavy, že je to hezké, ale že nám to lidé brzy zničí.
Sousedé postupně začali projevovat větší zájem o zeleň a nabízeli nám například další keříky a kytky, konzultovali umístění keřů nebo jsme spolu zorganizovali sekání trávy okolo domu.

Radost z výzvy
Když přišla výzva od města s možností osadit městské pozemky před domem, zaradovala jsem se. Projekt navazoval na naše snahy konec ulice s novostavbami zkultivovat. Na výzvě jsem oceňovala, že město dává prostor občanům vytvořit si vlastní návrh prostředí, kde žijí. Také se mi líbila možnost se na výsadbě podílet (ráda s dětmi sadím kytky, protože se pak můžeme dívat, jak rostou, a společně se o ně starat). Také jsem se těšila, že k vytváření návrhu budu mít možnost odborných konzultací z města. Nejvíce mě povzbudila informace, že město výsadbu zaplatí.

Přesto se výsadba bez dobrovolníků neobešla
Byla jsem si vědoma, že pokud půjde pouze o výsadbu před jedním domem, tak to nebude z hlediska ucelenosti ulice pěkné. Proto jsem požádala sousedky z okolních domů, aby se do výzvy zapojily, abychom městu předložily ucelený návrh výsadby. Byly jsme čtyři – paní Marie Velíčková
Chalupová, Zdenka Kalášková, Veronika Banaśová a já. Daly jsme dohromady nápady a nechaly si poradit od odborníků. Jedním z nich byla zahradní architektka, která pro bono záhony navrhla a vybrala rostliny, kterým by se tu mohlo dobře dařit. Vše jsme průběžně konzultovaly a za chodu domlouvaly s paní Yarou Sukeníkovou, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb, která měla výzvu na starosti.

V říjnu vysazeno a co bude dál?
Situace s covidovou pandemií nám plán trochu zkomplikovala, protože ne všechny navržené rostliny byly k sehnání. Bylo nutné některé druhy nahradit za jiné.
Zahradnická firma nám pomohla plochu nachystat. V momentě, kdy bylo všechno připraveno, jsme se – již zmíněná čtveřice sousedek – sešly ráno u budoucích záhonů a do zkultivované půdy jsme rostliny vsadily. Bylo to celkem 495 trvalek a mnoho cibulovin. Dnes to vypadá ještě hole. Ale projekt
je navržen tak, aby rostliny na jaře a v létě postupně vykvetly, rozmnožily se a aby nám zlatavou trávou v kombinaci s trvalkami dělaly radost i na podzim.

Jana Gajdošová

Další článek:
Předchozí článek: