Očkování proti koronaviru

Očkování proti koronaviru

Na přelomu roku 2020 a 2021, konkrétně tedy 27. prosince, bylo v České republice zahájeno očkování, které brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Možnost  očkovat se měli nejprve zdravotníci a také klienti a zaměstnanci domovů pro seniory. Druhá polovina ledna je věnována očkování osob starších 80 let, od února by se již snad mohla přihlašovat široká veřejnost. Spousta osob tedy právě nyní zvažuje, zda bezplatné možnosti nechat se naočkovat využije či nikoliv.

Jak se nechat očkovat?
Pro registraci k očkování a rezervaci konkrétních termínů je využit centrální rezervační systém, který nalezneme na adrese crs.uzis.cz. Pro vytvoření objednávky je nutné zadat do systému mimo svých identifikačních údajů i informace o zdravotním stavu, dle kterých systém určí prioritu a následně přidělí termín očkování.

Co si přinést s sebou na očkování?
Před očkováním je třeba předložit občanský průkaz a poslední zprávu od lékaře, týkající se zdravotních problémů, které osoba uvedla do systému při vytvoření registrace. Vzhledem k tomu, že po samotném úkonu musí očkovaná osoba několik desítek minut setrvat v čekárně či jiném připraveném prostoru, jistě přijde vhod i kniha či časopis, který nám pomůže danou chvíli ukrátit.

Pro koho není očkování určeno?
Očkovat v současné chvíli není možné děti a dospívající, kteří jsou mladší šestnácti let. Vakcínu také nemohou přijmout ženy, které jsou těhotné či kojí. Osobám, které trpí silnými alergiemi, je doporučeno otázku očkování konzultovat se svým praktickým lékařem či alergologem.

Linka pomoci s registrací na očkování
Od středy 20. ledna je ve dnech pondělí a středa (8–17 h), úterý a čtvrtek (8–14 h), pátek (8–13 h) k dispozici vždy na jednom z telefonních čísel 734 175 031 nebo 734 175 032 sociální pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov za účelem poradenství v otázce objednávání se k očkování proti COVID-19 přes internet.
V těchto dnech jsou cílovou skupinou daného poradenství osoby ve věku 80+ let a jejich rodinní příslušníci, kteří potřebují pomoci v přihlášení se k očkování proti COVID-19 prostřednictvím internetu. Jde o seniory 80 a více let a jejich rodiny, kteří nemají k dispozici internet, není v jejich silách přes internet sebe či svého blízkého přihlásit, přitom jsou schopni a ochotni ve dvou termínech seniora na zvolené očkovací místo do Brna dopravit a pomoci mu, či tuto cestu senior zvládne sám, např. hromadnou dopravou, automobilem apod.
Na výše uvedených telefonních číslech se s Vámi sociální pracovnice domluví, zda stačí poradenství přes telefon nebo zda je zapotřebí osobní pomoc při přihlášení k očkování přes internet, poskytne Vám informace, které jsou nyní v dané problematice dostupné, případně zaznamená Váš dotaz a předá ho dále k řešení.
Pokud bude zapotřebí osobní pomoc, zapíše si Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo. Do tří dnů se Vám následně ozve pracovník/pracovnice odboru sociálních věcí Městského úřadu Tišnov ve věci domluvy termínu osobní návštěvy na odboru sociálních věcí za účelem přihlášení osoby ve věku 80+ let přes internet. Tuto návštěvu na odboru sociálním Městského úřadu Tišnov může absolvovat sám senior nebo jeho rodinný příslušník.

Co potřebuji k návštěvě odboru sociálních věcí ve věci přihlášení k očkování osoby 80+ let přes internet?
• svůj mobilní telefon
• předcházející telefonickou domluvu na termínu
• občanský průkaz osoby ve věku 80+ let
• kartu zdravotní pojišťovny osoby ve věku 80+ let
Adresa odboru sociálních věcí: Odbor sociálních věcí, Městský úřad Tišnov, nám. Míru 346, 666 01 (rohová budova nad Poliklinikou Tišnov, 1. nadzemní podlaží). Nejčastější otázky a odpovědi k této problematice najdete na webu města.

Kde najdu další informace?
Pro další informace týkající se očkování, ale i ohledně ostatních otázek spojených s onemocněním se můžete obracet na celostátní bezplatnou informační linku 1221. V pracovních dnech je linka v provozu mezi 8. a 19. hodinou, během víkendu pak od 9.00 do 16.30. Přehledné informace nejen o očkování, ale i dalších běžných životních situacích ovlivněných onemocněním naleznete na informačním webu Covid Portal: https://covid.gov.cz/.
Ať už se stavíte spíše pro či spíše proti využití možnosti očkování, vždy pečlivě vybírejte, na základě jakých informací své rozhodnutí činíte. Některé zprávy totiž mohou vakcinaci záměrně idealizovat či naopak očerňovat a úmyslně tak ovlivňovat mínění populace.

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: