Aktuálně z města

Aktuálně z města

SENIOR TAXI pokračuje i v roce 2021
Dosud se do SENIOR TAXI zaregistrovalo již 339 oprávněných občanů a taxík s nimi podnikl v roce 2020 celkem 2 510 jízd, což je průměrně 12 jízd denně. Kvůli vládním opatřením nebylo SENIOR TAXI od 1. 4. – 24. 5. 2020 v provozu. Vysoký počet jízd a chvála mnohých z vás svědčí o tom, že má význam v provozování služby SENIOR TAXI pokračovat, protože i v nelehkém minulém roce pomáhala našim seniorům s přepravou k lékaři, na rehabilitace či na úřady.
Taxík můžete objednat na telefonním čísle 608 812 128, a to v pracovní dny od 7 do 15 hodin za cenu 30 Kč jízda/senior. Taxíkem se mohou svézt senioři s trvalým pobytem v katastrálním území Tišnov, starší 70 let včetně a držitelé ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk.
Vzhledem ke skutečnosti, že služba SENIOR TAXI je určena pro klienty starší 70 let, ZTP a ZTP/P, doporučujeme občanům vždy zvážit nutnost pohybu ve veřejném prostoru, vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu a možnému riziku. Při nástupu do vozu mějte nasazenou roušku. Rovněž  doporučujeme použití dalších vhodných hygienických opatření – použití rukavic, dezinfekce rukou před a po přepravě, atd.

Místní poplatky za komunální odpad a psy
Sazby místních poplatků za komunální odpad a za psa zůstávají pro rok 2021 stejné jako v předchozím roce. Pro poplatníky Tišnova je sazba poplatku za komunální odpad ve výši 660 Kč, pro poplatníky místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov po úlevě ve výši 560 Kč.
Preferujeme uhrazení místních poplatků bankovním převodem na č.ú. 19-1425641/0100. Pro úhradu je nutné znát svůj variabilní symbol, který zůstává po celou dobu poplatkové povinnosti neměnný. Pokud ho neznáte, kontaktujte: A. Lásková (tel. 549 439 838, alena.laskova@tisnov.cz),
H. Marvánková (tel. 549 439 843, helena.marvankova@tisnov.cz), I. Maloňová (tel. 549 439 844, iva.malonova@tisnov.cz).
Hotovostní platba je možná v aktuální úřední hodiny zveřejněné na stránkách města.

Na naše jubilanty nezapomínáme
Osobní návštěvy jubilantů od konce měsíce října opět neprobíhají a gratulace zasíláme našim jubilantům poštou, neboť chceme ochránit zdraví našich seniorů. Rádi bychom však předali jubilantům dárky pro ně připravené. Proto touto cestou vyzýváme rodinné příslušníky či blízké přátele, aby si dárek pro jubilanta vyzvedli, a my rádi tuto službu zprostředkujeme.
Jedná se o jubilanty, kteří koncem října, v listopadu, v prosinci 2020 a v lednu 2021 oslavili 80, 85, 90 a více let.
Kontaktujte, prosím, nejprve tajemnici Komise pro občanské záležitosti Ing. Dagmar Dvořákovou, na tel. 549 439 774 nebo e-mailem dagmar.dvorakova@tisnov.cz, která bude dárky vydávat. Apelujeme tímto na korektnost při vyzvedávání těchto dárků. Přejeme Vám v této době hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a optimismus.

Informace pro vlastníky kulturních památek
Ministerstvo kultury vyhlašuje i pro rok 2021 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pro obec s rozšířenou působností Tišnov byla stanovena kvóta podpory 502 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2021. Bližší informace jsou
zveřejněny na www.tisnov.cz/urad/dokumenty/pamatkova-pece.

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: