Nenápadný čilý malý ptáček

Nenápadný čilý malý ptáček

Mlynařík dlouhoocasý  Aegithalos caudatus, malý pěvec z čeledi mlynaříkovitých –  Aegithalidae.  U  nás  se  vyskytují ve dvou barevných rasách. Severská rasa má bílou hlavičku, středoevropská rasa se pozná podle červeného pruhu, který se táhne přes oko na krk.

Na fotografii je mlynařík severské rasy. Fotografie byla pořízena na území takzvaného Mlýniska a je to část nivy Svratky. Jedná se o lužní porost a jezírko na jižní straně pod Tišnovem u řeky. Sbíral hmyz a jejich larvy nejen na zemi v napadeném listí, ale také ve štěrbinách kůry stromů. V této oblasti se nachází mnoho tlejících starých stromů, zejména vrby, jasany a topoly. Ale mlynaříky jsem také spatřil i v jiných lokalitách u pobřeží Svratky v období roku zimního i jarního u Březiny a Heroltic. V zimních měsících se shlukují do větších hejn.

Co o něm víme? Je to malý ptáček a velice čilý. Bíle a vínově růžového zbarvení se znaky černé, ale hlavně dlouhým ocáskem. To jsou jasné znaky, podle kterých si ho nemůžete splést s jiným ptáčkem. Celé tělo mlynaříka měří 14 centimetrů a z toho připadá 8 centimetrů na ocásek. Živí se převážně hmyzem, jako jsou ploštice, mravenci, housenky, kukly pavouků. Obratně šplhá i po velmi tenkých větvích a na jaře požírá též mladé pupeny, v zimním období i semena a plody. Mlynaříci hnízdí obvykle dvakrát do roka. V období od dubna až do června.

Mnozí lidé si ani neuvědomují, jaké má mlynařík zásluhy na regulaci počtů škodlivého hmyzu, který jinak dokáže způsobit velké škody v zemědělství. Ve volné přírodě se dožívá obvykle tří let. Jeho početnost na našem území v posledních letech klesá. Nevyniká krásou zpěvu, avšak jeho vzhled působí téměř exoticky. Můžeme ho charakterizovat jako malý, černobílý chomáček vaty s dlouhým ocáskem s velice malým zobáčkem.

Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: