Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Blíží se další ročník tříkrálové sbírky. Velice si vážíme vzrůstající podpory i vaší vlídnosti, se kterou přijímáte koledníky, a také vaší štědrosti, díky které můžeme pomáhat tam, kde nás lidé potřebují. Sbírka vytváří každoročně společenství lidí, které přináší poselství lásky, pokoje a radosti do našich domovů. Součástí jsou koledníci a doprovody skupinek, kteří v chladném počasí nachodí často i několik kilometrů, ale také každý z vás, kdo svým příspěvkem do pokladničky podporuje Charitu v její činnosti.

Tříkrálová sbírka 2021

Vývoj posledních týdnů přináší více otázek než odpovědí, a to i co se týká organizace sbírky. Ve hře jsou díky nepředvídatelnosti nadcházejících dní scénáře, které počítají s menšími či většími omezeními v průběhu sbírky a v nejhorším případě i s tím, že nebude možné koledovat vůbec. Pro tento případ se tříkrálová sbírka chystá na vkročení do online prostoru, v kterém se bude snažit oslovit své příznivce. Jakou formu bude sbírka nakonec mít, budeme s  určitostí  vědět  až koncem roku. Abychom se mohli lépe přizpůsobit případným aktuálním opatřením, byl termín sbírky prodloužen o čtrnáct dní a v roce 2021 bude tedy sbírka výjimečně probíhat od 1. až do 24. ledna.

Vaše pomoc je zapotřebí více než kdykoliv jindy

Věříme, že i přes nejistotu dnešních dní nám zachováte při nadcházející tříkrálové sbírce svou přízeň.  Potřební, kteří jsou situací související s covidovou epidemií nejvíce ohroženi, potřebují velmi vaši pomoc. Náklady na provoz charitních služeb jsou v důsledku epidemie mnohem vyšší než obvykle, potýkáme se z důvodu četnější nemocnosti s personálními obtížemi, ale přesto chceme zachovat všechny naše služby ve stávajícím rozsahu a zajistit tak pomoc pro všechny, kteří nás potřebují.

Tříkrálová sbírka dokázala pomoci

Prostředky z tříkrálové sbírky zůstávají z většiny v našem regionu a jsou nepostradatelnou součástí financování některých našich služeb. Zajištění pro- vozu služby Domácí hospic Porta Vitae  či Domácí zdravotní péče by bylo bez podpory těchto prostředků velice obtížné. Díky vašim příspěvkům v minulých sbírkách můžeme být nablízku nevyléčitelně nemocným, pomáhat jejich rodinám nebo poskytovat odbornou zdravotní péči v domácím prostředí klienta. Vaše dary pomáhají i prostřednictvím Charitní záchranné sítě a Fondu individuální pomoci lidem v akutní nouzi. Protože pečujeme o klienty v jejich domácím prostředí, neobejdeme se bez spolehlivých dopravních prostředků. Z tříkrálové sbírky se podařilo dofinancovat i nákup automobilu pro charitní Pečovatelskou službu, momentálně slouží také k rozvozu obědů našim klientům.

Za všechny pracovníky  naší  oblastní charity vám přeji požehnané vánoční svátky strávené v kruhu svých nejbližších a v novém roce hlavně pevné zdraví!

Aktuální dění kolem tříkrálové sbírky najdete na našich webových stránkách www.tisnov.charita.cz.

Nezastihli vás tři králové a přejete si přesto přispět na pomoc potřebným li- dem? Učinit tak můžete zasláním finančního daru na účet číslo: 66008822/0800, vs: 77706900. Děkujeme!

Jaroslava Klapalová

Další článek:
Předchozí článek: