Na co se můžete těšit ve Studánce

Na co se můžete těšit ve Studánce

Do roku 2021 vstupujeme  s  nadějí,  že se nám podaří připravit zajímavé akce a aktivity pro naše návštěvníky a že budeme mít možnost se s vámi opět ve Studánce setkávat. Kroužky a pravidelné aktivity začnou v pondělí 11. 1. 2021.

V lednu 2021 se můžete těšit na inter- aktivní workshop s psychoterapeutkou MUDr. Taťjanou Horkou na téma „Manipulace v komunikaci“. V předchozích letech jsme téma manipulace ve vztazích a v rodině už otevřeli. Uvědomili jsme si přitom, že je mnohem širší a palčivější. Proto se k němu opět vracíme a nabízíme jiný úhel pohledu. V březnu se zaměříme na strach, který dokáže nám i našim blízkým velmi ubližovat. Mgr. et Mgr. Milan Studnička, psycholog, psychoterapeut  a spoluautor knihy Každá bolest má svou příčinu se tomuto tématu bude věnovat v přednášce „Jak pracovat se strachem  v nás i v našich dětech“. V březnu se budete moci ještě setkat s další zajímavou osobností, s Janem Kršňákem, lektorem a zakladatelem portálu Digiděti.cz.

Na workshopu „Výchova dítěte v digitální společnosti aneb důvěra v digiděti“ ukáže rodičům, jak se mění dětství, když jsou jeho součástí digitální technologie. Duben bude patřit živlům. S lektorem a terapeutem metody HAP, Pavlem Janem Sobkem, se setkáme na přednášce „Živly v nás a v našich dětech“. Seznámíme se s jejich charakteristikami a budeme hle- dat jejich otisk ve svém nitru, abychom pochopili a dokázali přijmout odlišnosti dalších členů rodiny. V květnu za námi přijede Mgr. Jiří Halda s přednáškou „Výchova dítěte v předpubertálním období“. Toto období začíná už kolem sedmého roku dítěte. Můžeme v něm ještě ledacos zachránit, a připravit se tak na nadcházející pubertu. V červnu už tradičně nabízíme kurz „První pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí“. Cílem prakticky vedeného semináře je naučit rodiče správně reagovat v situacích, které ohrožují život dítěte. Kurz vede Bc. Lucie Škodová, vystudovaná zdravotnická záchranářka a lektorka první pomoci.

V závislosti na aktuální situaci je možné, že se termíny aktivit budou posunovat, případně bude omezená kapacita nebo vzdělávací akce proběhnou za příznivého počasí na zahradě pod jabloní. V každém případě budeme hledat způsoby, jak vám tyto aktivity zprostředkovat naživo.

Kromě vzdělávacích aktivit chystáme také pravidelné akce jako karnevalový týden v únoru, oslavu Dne matek v květ- nu a oslavu Dne dětí v červnu. A samo- zřejmě budeme dále nabízet psychologické poradenství, Předškoláčka – přípravu na školu, těhotenské cvičení, předporodní přípravu, místo pro coworking rodičů malých dětí a péči o děti v Jezírku a Potůčku. Velký otazník visí snad jen nad Jarní burzou dětského oblečení, kde se setkává velký počet návštěvníků.

V nadcházejícím roce přejeme vám i nám nejen pevné zdraví, ale také chuť hledat nové cesty, odvahu vidět běžné věci novým pohledem a sílu uskutečnit správné kroky všemu navzdory. Těšíme se,  že se s vámi ve Studánce v roce 2021 opět setkáme.

Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská

Další článek:
Předchozí článek: