Ze zápisníku starosty

Ze zápisníku starosty

Milé dámy, vážení pánové, opět vás po nějakém čase zdravím prostřednictvím stránek Tišnovských novin s cílem informovat vás o tom, co třeba nevíte, anebo jen lehce připomenout či doplnit to, co už tušíte.

Jsme v „poločase“ volebního období, na radnici neustále pracujeme na tom, co jsme před dvěma lety po komunálních volbách slíbili. Naše programové prohlášení zveřejněné na webu města průběžně plníme a aktualizujeme. Můžete se kdykoliv podívat, jak nám to jde. Kromě toho přirozeně řešíme další problémy, podněty a události, které přináší čas. A že toho není málo! Podstatné je, že spolupráce mezi koaličními partnery (MOST, ODS, ANO;  za podpory KDU-ČSL) je konstruktivní a plodná. Není to samozřejmostí a já si toho vážím!

V době, kdy tyto noviny dostáváte do rukou, finišuje stavba parkoviště před nádražím. Nechceme, aby naše město bylo betonové, jak jsem se kdesi dočetl. Slibujeme si od něj především rozšíření možností parkování pro ty, kteří dojíždějí za prací. Ulehčit by se tak mělo přilehlým ulicím, kde se doposud parkuje všude možně. Akce je financována z větší části z dotace a přinese i několik bonusů – vyřešení neutěšené dopravní situace a parkování u obchodního domu Albert, parkovací stání pro téměř 30 kol u nádražní budovy, přípravu pro instalaci veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily.

Po „dušičkách“ bude zahájena stavba smuteční síně na novém hřbitově. Dokončena by měla být na jaře r. 2022. Této investici předcházela „malá architektonická soutěž“, ze které vyšel vítězně návrh Ing. arch. Pavla Jury, jenž následně zpracoval také projektovou dokumentaci. Tato zajímavá stavba by měla citlivě zapadnout do prostoru hřbitova, stát se důstojným místem posledního rozloučení a obohatit architekturu města. Oprava ulic Riegrova a Černohorská je již opravdu „na spadnutí“. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje obdržela od dotačního orgánu stěžejní dokument – rozhodnutí o finanční podpoře. Začne se s největší pravděpodobností na jaře. Konečně! Obrňme se však trpělivostí, bude to hodně náročné…

Po prázdninách též začala stavba parku v proluce na Honech za Kukýrnou, která by měla trvat do jara příštího roku. A do konce roku bude též vybudován biokoridor v polích směrem k obci Lomnička. Na obě tyto akce byla městu schválena dotace – na biokoridor činí 100 %, tj. 1,17 mil. Kč, a na park Hony za Kukýrnou činí 1,92 mil. Kč. Chceme rovněž spustit projekt rekonstrukce amfiteátru v letním kině, který by navázal na již etablovanou lukostřelnici, opravený objekt pivovaru a hospůdky s letos zbrusu novou terasou. Společně s radními jsme tomuto projektu dali nyní prioritu, přičemž bližší informace přineslo již minulé vydání novin. Pokud to vyjde, bude to vážně nádhera! Pochvala za výše uvedené patří Odboru investic a projektové podpory. V případě vašeho zájmu získáte bližší informace o akcích města na webu Proměny Tišnova (www.promeny-tisnova.cz), které jsme pro vaši lepší informovanost spustili před dvěma lety.

A že jsme otevřená radnice a Tišnov tvoříme s vámi, chceme stvrdit i novinkou, kterou jste již také měli možnost zaznamenat. Jde o participativní rozpočet. S vaší pomocí jsme mu dali i název „Tvoříme Tišnov“ a já se těším na návrhy projektů, které obohatí naše město. V druhé polovině září jsme se, myslím, více než důstojně zapojili do Evropského týdne mobility. Množství akcí pro rozličné cílové skupiny přineslo spoustu nápadů a otázek. Díky za ně. Otázky nechceme nechat zapadnout, dobré nápady budeme chtít zrealizovat. Mé poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci.  Spolupracujících subjektů bylo mnoho, nebudu je vyjmenovávat. Jmenovitě bych rád poděkoval Ondřeji Kroutilovi, jenž jako koordinátor mobility
měl celou akci na starosti. Dobrá práce!

Slovo na závěr
Letošní rok je rokem poněkud zvláštním. Nikdo z nás si na jeho začátku nedokázal představit, co nás čeká. Kdy jindy než letos by tedy mohl klasik prohlásit, že „tento způsob léta zdá se mu poněkud nešťastným“. Leč nešťastné bylo již jaro, nyní je to též nešťastný podzim. A bůhví, co bude dál… Jen však, prosím, nepropadejme skepsi! Na světě je přece krásně – koronaviru navzdory. Hezké je na tom našem bytí i to, že není každý den posvícení. Že se ne vždy všechno daří podle našich představ. Někdy mám pocit, jako bychom si zvykli, že nemusíme zdolávat žádné překážky, že všechno musí jít hladce a samo. Není tomu tak! Buďme, prosím, zodpovědní a ohleduplní. Nečekaná situace dnešních dnů pro nás může být také výzvou. Výzvou k uvědomění si, jakou hodnotu mají svoboda, zdraví, vzdělávání, kultura, podnikání. A určitě najdete i další hodnoty a oblasti lidského konání, které v současné situaci stojí za zmínku. V některém z mých minulých příspěvků do TN jsem uvedl, že naděje je ta nejlepší věc na světě. Přeji vám tedy hezké podzimní dny, pevné zdraví a moře naděje.

Jiří Dospíšil, starosta města

Další článek:
Předchozí článek: