Rovnováha

Rovnováha

Milé čtenářky a milí čtenáři, tak máme zase více času na pročtení příspěvků a článků dalšího vydání Tišnovských novin. Ty připravujeme a vydáváme
bez ohledu na situaci „venku i uvnitř“. A protože chceme být médiem dobrých zpráv a pozitivních pohledů, přinášíme místy i odlišný pohled třeba proti proudu špatných nálad. Jak uvedl již před časem tišnovský rodák MUDr. Beran, hlavním nástrojem ochrany zdraví před infekcí a viry je vlastní imunita. A jak dodává pro naše Tišnovské noviny: Pro posilování vlastní obranyschopnosti organismu „bych měl alespoň trošku sportovat, mít pravidelnou a vyváženou stravu a mít prostor na koníček či relaxaci. Je to jednoduché a komplikované zároveň, protože to znamená u většiny lidí zásadně změnit styl života.“ Rozsáhlý rozhovor s tímto světově uznávaným epidemiologem, virologem a imunologem poskytne čtenáři vedle milých osobních vzpomínek na rodný Tišnov i řadu názorů k zamyšlení a možnosti nevidět současnou situaci vůbec tragicky. Práce se strachem a vymazání zbytečných negativních věcí jsou ostatně jedním z receptů pro zdravý životní styl, jimž se věnujeme v radách z pera další Tišnovačky a psychologické terapeutky Šárky Kohoutkové. Vedle duševní rovnováhy stojí imunita ale hlavně na tělesných dispozicích a ty si budujeme sami svou stravou. Co to všechno jíme a zda v tom máme pořádek, si můžeme porovnat s údaji v článku výživové poradkyně Pavly Hes. A jako malý návod na vlastní „program budování imunity“ poslouží závěrečné desatero tipů pro zdravý styl.

Zdraví osobní stojí i na zdraví životního prostředí. Proto v čísle dostávají prostor i otázky adaptace na změnu klimatu, na jejíž strategii pro Tišnov se začíná pracovat. Neopomíjíme ohlédnutí za Týdnem mobility, stejně jako zveme na akce plánované v listopadu, i když budeme v tomto hledu odkázáni na to, jak budou situaci zrovna hodnotit ve Strakově akademii. Ale každopádně určitě – choďte co nejvíce do naší krásné tišnovské přírody. Člověk je osobnost komplexní, a tak nás od zdravotních komplikací neochrání jednostrannost. Těžko zůstanu zdráv i s hektolitry medicín, když se k tomu ani nepohnu z pohovky. Snadno podlehnu hypochondrii, když budu jen neustále scanovat mediální „stoku“. Jak moudře připomíná pohádka Lotrando a Zubejda: „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.“ A jistě pan Svěrák dovolí, že ocitujeme i dále: „Princezně chyběly tři důležité věci: slunce, vzduch a láska.“ Někdy je namístě sestoupit z dospělácky hrané povýšenosti a přiznat si, že jednoduše dětský pohled na svět je možná daleko rozumnější než ten náš přechytračený.

„Lidičky, věřte pohádkám, věřte i na ty Boží mlejny, ať láska navrátí se k nám a život není beznadějný.“

Vladimír Vecheta, editor

Další článek:
Předchozí článek: