Za ing. Petrem Fruhwirtem

Za ing. Petrem Fruhwirtem

Ve čtvrtek 24. září 2020 zemřel ve věku 86 let Ing. Petr Fruhwirt, bývalý starosta města Tišnova.

Narodil se 18. května 1934 v rodině legendárního tišnovského lékaře, aktivně vystupujícího proti totalitě, a v důsledku nevhodného kádrového profilu tak neměl možnost vystudovat podle svého přání. Maturoval na tišnovském gymnáziu v roce 1952 ve třídě profesora Jaromíra Hejla, teprve po čase  mu bylo umožněno absolvovat vysokou školu, ovšem pouze v technickém oboru. Jako inženýr pak profesně působil dlouhá léta v oblasti zemědělství.

Jak uvedl ve své smuteční řeči místostarosta Ing. Karel Souček, „do srdcí všech, kteří s nadějí očekávali změnu po listopadových událostech v roce 1989, se zapsal jako spolutvůrce a jedna z nejviditelnějších postav vzniku svobodné občanské společnosti v Tišnově“. Po volbách v roce 1990 se stal městským radním za Občanské fórum a už jako člen Občanské demokratické strany byl následně dvakrát zvolen starostou Tišnova; vykonával tuto funkci v období 1994–2002. Ještě do roku 2006 byl členem zastupitelstva, do něhož byl zvolen i pro další volební období, ale svého postu se již vzdal.

Byl znám rovněž jako osoba významně spojená se zdejším skautingem.

Čest jeho památce.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: