Klima pochod Tišnovem

Klima pochod Tišnovem

Ve čtvrtek 24. září zatřásl Tišnovem již 2. ročník pochodu za povědomí o klimatické změně. Akci pořádalo neformální sdružení Na to přijdem!  (facebook.com/groups/natoprijdem) a tentokrát se zúčastnilo téměř dvakrát více lidí než loni, zejména mladé rodiny s dětmi. Na to přijdem! vzniklo před 2,5 roky a zabývá se otázkami ochrany klimatu a obrany demokracie.  Skupina na sebe upozornila vyvěšením havlovského srdce na rozhledně na Klucanině před dvěma lety a uspořádala více než tucet protestních shromáždění v ulicích Tišnova ve spolupráci s iniciativou Milion chvilek pro demokracii.

V úvodu Jan Bílek připomněl, jak alarmující jsou dopady klimatických změn na stav naší planety: od požárů v Austrálii, Kalifornii či na Sibiři až po umírající lesy a nedostatek vody přímo u nás, v obcích kolem Tišnova. Dále upozornil na neadekvátní reakce politiků, kteří brzdí klimatické dohody v rámci EU a prodlužují existenci fosilního průmyslu, zejména špinavých uhelných elektráren jako hlavního zdroje emisí skleníkových plynů. Michal Rezek upozornil na zrychlující se klimatickou změnu, která podle pozorování a měření vědců probíhá dle pesimistických scénářů. Hovořil o chystané tzv. klimatické žalobě na stát a také o projektu přehrady na Libochovce nad Dolními Loučkami, která by svými dopady ohrozila krajinu Tišnovska, stav spodních vod pod přehradou a klidný život v některých obcích. Jan Bílek dále informoval o situaci v Tišnově a zastoupení sdružení v pracovní skupině pro klimatickou změnu, které letos z podnětu Na to přijdem! a dalších aktivních občanů vznikla. Komise zadala vypracovat strategii adaptace a mitigace Tišnova na klimatickou změnu a sdružení bude dále dohlížet na její naplňování. Na akci vystoupil i student tišnovského gymnázia a skaut Ctibor Prokop, který popsal, jak tísnivě nečinnost státu a nezájem části veřejnosti o řešení klimatické krize vnímají mladí lidé.

Pochod s velkou nafukovací zeměkoulí prošel z náměstí kolem radnice. Účastníci nesli transparenty „Vyhlašme klimatickou nouzi“ nebo „Přehradu na Tišnovsku nechceme“.

Michal Rezek

Další článek:
Předchozí článek: