Vážený pane emeritní starosto

Vážený pane emeritní starosto

poprvé jsem se s Vámi setkal zhruba před čtvrtstoletím na tišnovské radnici. Bylo to při mém nástupu do zaměstnaneckého poměru při městském úřadě. V té době jste již působil ve funkci starosty a musím říci, že Vás předcházela pověst člověka přísného. Osobně jsem Vás neznal a budu upřímný – měl jsem z Vás tehdy ze začátku velikánský respekt.

Postupem času jsem měl možnost Vás poznat blíže, a to jako člověka s velkým srdcem, pevných morálních zásad a opravdového tišnovského patriota. Obdivoval jsem Váš životní elán a nezdolnou pracovitost. Měl jste vizi a také jste dokázal být patřičně rozhodný. Stejně náročný jako na sebe jste byl i na ostatní. Vyžadoval jste kázeň a vysoké pracovní výkony. Vždy jste však dokázal být také přátelský, uměl jste naslouchat a snažil jste se pomoci. Dokázal jste vytvořit prostředí, v němž se ti okolo Vás prostě cítili dobře. Za celoživotní morální postoj, za vytváření atmosféry porozumění, úcty a tolerance a za mnohaleté příkladné a obětavé působení v tišnovském regionu, zejména pak za rozvoj města Tišnova v letech 1994–2002, kdy jste vykonával funkci starosty, Vám v loňském roce byla zcela po právu udělena Cena města Tišnova. Měl jsem tu čest Vám toto ocenění předat. Osobně jsem se od Vás mnohému naučil a budu Vám za to vždy vděčný.

Milý pane Fruhwirte,
děkuji Vám za vše dobré, co jste pro naše město vykonal. Když jsem letos v květnu na gratulaci k Vašim narozeninám připojil pár veršů, netušil jsem, že to bude naposledy…

Pro mne navždy zůstanete starostou s velkým „S“.

Jiří Dospíšil

Další článek:
Předchozí článek: