Tišnovská cesta za betlémy

Tišnovská cesta za betlémy

Nejčastěji uváděným impulsem pro vznik betlémů je čin sv. Františka z Assisi, který toužil prožít vánoční noc prostě, stejně jako při narození Ježíška v Betlémě. A tak v jeskyňce u vsi Greccio postavil v roce 1223 jesle, přivedl k nim volka a oslíka a uspořádal v ní výjev narození Páně. Na českém území byl první betlém postaven v roce 1562 v jezuitském kostele sv. Klimenta v Praze. Lidoví tvůrci se ujali biblického příběhu až v 18. stol., kdy se tradice betlémů přesunula do domácností. Nakonec se tak betlémy staly obrazem života a zvyklostí lidí toho kterého kraje. A to je na nich nejpůsobivější.

Tišnovské betlémy letos
Současná společenská situace se dotýká všeho kulturního života. Ruší se jedna výstava a akce za druhou, letos nebude možné uspořádat ani pravidelné předvánoční akce. Odpadá společné rozžíhání vánočních stromků na náměstích, odpadají vánoční trhy a nebude ani výstava betlémů spolku Art Periscope, z. s., v Předklášteří nebo v muzeu v Tišnově. Ale na základě nápadu Zdeňka Jílka z Tišnova se přece jenom jedna možnost našla. Unikátní způsob, jak prezentovat sbírky betlémů mimo běžné výstavní prostory, bude představovat „Tišnovskou cestu za betlémy“. Spolek Art Periscope a MěKS Tišnov nainstalují na 12 zastaveních ve výkladech obchodů a institucí v Tišnově betlémy ze sbírky manželů Jílkových a od dalších regionálních výtvarníků. Výstava bude otevřena na třetí adventní neděli 13. 12. 2020, potrvá do 5. 1. 2021 a její trasa je znázorněna na přiložené mapce.

• Tišnovská cesta za betlémy začíná naproti Albertu v rezidenci Noemi na ulici Moukova, kde bude první expozice. Budou zde dřevěné figurkové betlémy od autorů z celé ČR, včetně tišnovského řezbáře Jiřího Ondry.
• Na druhém zastavení, v sídle firmy JICOM, spol. s r. o. na ul. Halouzkové, budou k vidění dřevěné krušnohorské pyramidy.
• Třetí expozice bude v Tišnovském muzeu, kde budou vystaveny pohyblivé betlémy a v oknech muzea papírové kazetové betlémy.
• Další zastavení s číslem čtyři je ve výloze Komerční banky na Komenského náměstí, kde bude vystavena sbírka keramických betlémů.
• Pátá expozice je v okně bývalé vinárny hotelu Květnice, kde bude betlém ze šustí od Ladislavy Rašovské z Drásova.
• Dřevěný figurkový betlém od řezbáře Ladislava Zemana z Náchoda si můžete prohlédnout ve výkladu řeznictví U Bártů na náměstí Míru, ale pouze v prodejní době. Je to pozice číslo šest.
• Sedmým zastavením oslovíme příznivce spolku Art Periscope, protože v atriu ZŠ Tišnov, nám. 28. října, bude vystaven Tišnovský betlém jejich spolku. Art Periscope vydává i katalog „Průvodce Tišnovským betlémem“, kde najdete popis všech 17 budov, 16 osobností a celého tohoto vánočního příběhu.
• Osmá expozice bude ve výloze Autoservisu Peugeot Tišnov s. r. o. na ulici Bezručova. Prohlédnout si tam můžete kolekci keramických betlémů.
• Deváté zastavení najdete na ulici Dvořákova, kde v obchodě Ametyst pana Mikuláše Brdička budou ve výloze vystaveny betlémy ze skla a porcelánu.
• Prostorově největší je desátá expozice v koupelnovém studiu Stavebnin BAUMAT, s. r. o., na Brněnské ulici. Zde bude k vidění betlém ze slaného těsta od Jany Svobodové z Drásova, pohyblivé dřevěné betlémy od Jiřího Maláška z Malhostovic nebo Petra Poukara z Deblína.
• Jedenáctá expozice je ve výloze firmy Slovák Pro Interiér, s. r. o., na ulici Brněnská, kde budou vystaveny dřevěné deskové betlémy od Jana Čončky z Hlubočce u Opavy.
• A závěrečné zastavení bude u oken tišnovské knihovny na ulici Brněnská. Tam budou vystaveny papírové prostorové betlémy od malíře Vojtěcha Kubašty. Výstava bude doplněna plastickými obrazy na překližce od Luboše Plachého z Molenburku u Sloupu.

Zdatnějším turistům doporučujeme ještě vycházku do Předklášteří, kde je na náměstí 25. května před OÚ instalován dřevěný betlém, jehož autorem je Zdeněk Farský z Náchoda. Věříme, že tato nová forma předvánočních výstav návštěvníky zaujme a že bude pokračovat i v příštích letech, i když to
již nebude ze zdravotních důvodů, doufejme, nutné. Příjemnou vycházku spojenou s prohlídkou betlémů vám přejí pořadatelé.

Tišnovský betlém spolku Art Periscope
S nápadem na vytvoření Tišnovského betlému přišel Zdeněk Jílek v únoru 2018 po návštěvě v Třešti a vytvořili ho přátelé spolku Art Periscope. Betlém vznikl pro zachování vánočních zvyků a tradic na Tišnovsku. Má sloužit pro budoucí generace a připomínat nejen příběh Svaté rodiny, ale i tišnovskou scenérii, přírodu, památné domy a významné osobnosti města. Každým rokem přibydou mezi figurky tři naši zajímaví spoluobčané a rozšiřovat chceme i historické domy nebo stavby. Všichni autoři betlému pocházejí z tišnovského regionu a každý z nich zde zanechal kus svého srdce a kumštu. V roce 2019 jsme rozšířili betlém o tři významné osobnosti Tišnova, a to: Boženku Škrabálkovou, Vladimíra Josefa Procházku a Josefa Františka Karase (včetně jeho domku). V letošním roce přibydou nové figurky hned čtyři, a to Anna Pammrová, Alois Řezáč, MUDr. František Kuthan a JUDr. Karel Seyfert (včetně jeho domu, kde bydlel).

Druhé, rozšířené vydání knihy Pojďme spolu za betlémy
Původní knihu „Pojďme spolu za betlémy“ vydal Art Periscope v roce 2018 a byla beznadějně brzy rozebrána, proto jsme se rozhodli připravit její dotisk. Původní obsah zůstává téměř neměnný, ale jistě naši příznivci uvítají postřehy z úspěšné výstavy na zámku v Třebíči v roce 2019 nebo zajímavosti o betlému Jiřího Halouzky, který je pravidelně vystavován o Vánocích v Brně, nebo jiné zajímavosti, které jsme navštívili a zaznamenali. V medailoncích přibydou i výtvarníci, kteří měli vystavovat na letošní výstavě v Předklášteří, Roman Galek z Jindřichova Hradce nebo Jan Čončka z Hlubočce u Opavy. Nedílnou součástí publikace bude i DVD se záznamem deseti posledních výstav betlémů spolku Art Periscope. Celkově se kniha zvětší o 36 stran. Kniha vyšla za podpory sponzorů, mezi které významně patří Ing. Petr Pokorný – Engineering a firma JICOM spol. s r. o.

Zdeněk Jílek

 

Další článek:
Předchozí článek: