Ze zápisníku místostarosty

Ze zápisníku místostarosty

Milí Tišnováci, staré anglické pořekadlo praví, že „málokdo si kupuje deštník, když venku svítí slunce“. Je otázkou, zdali bylo rozvolňování koronavirových opatření v letních měsících vhodné a namístě. Navíc, v současné době myslím, že otázkou zbytečnou, neboť nyní se musíme vypořádat se situací stávající, která na náladě a optimismu moc nepřidává.
Je tedy zapotřebí si o to více všímat těch drobných, všednodenních radostí, které nás nic nestojí a s drobnou invencí si je můžeme vytvářet i my sami. A to nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Rád bych Vám tedy v tomto duchu stručně představil i svůj zápisník. Nejsou to radosti, které nic nestojí, ale věřím, že to jsou informace, jež nám opět v drobných krůčcích a hlavně v rámci aktuálních možností zpříjemní každodenní městský život.
Co může být na první pohled zklamáním, je skutečnost, že slavnostní rozsvícení (pro našince „rožnutí“) vánočního stromu na náměstí proběhne bez vystoupení našich dětí a dětských spolků včetně dalších akcí neodmyslitelně s tím spojených. Letošní adventní čas budeme zřejmě trávit více v duchovním rozměru a v kruhu rodinném než běháním po obchodech a stáncích. A k tomu nám bude svítit ozdobený vánoční strom, každoroční světlo naděje. To nejsou špatné zprávy.
Z materiálních témat je pro mě osobně potěšující a mám velkou radost z toho, že v prosinci začneme s rekonstrukcí letního kina. Na přípravě jsme intenzivně pracovali rok a půl a jsem přesvědčen, že projektanti odvedli skvělou práci. Na začátku léta v příštím roce se tak můžeme těšit na otevření  a chystané skvělé kulturní akce.
S lehkou dávkou optimismu lze určitě brát i skutečnost, že se v plesové sezóně nebude konat ani stavařský ani městský ples, což nám umožní žít zdravěji a ušetřit jak rodinné finance, tak i městskou kasu.
Vím, že některé novinky nemusí vyvolat bezprostřední úsměv a radost. Život ovšem bývá spravedlivý a všechno zlé bývá většinou i pro něco dobré.  Můžeme to nazývat třeba požehnáním v přestrojení. Někdy se to projeví hned, někdy se na to musí počkat a někdy musíme trochu poodstoupit,  abychom to objevili. Jak pravil španělský spisovatel Miguel de Cervantes: „Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna pootevřená dvířka pro lepší časy.“ Zkusme se tedy občas podívat na dnešní události i jiným než zklamaným pohledem a dělejme zároveň vše pro to, aby ty lepší časy přišly co
nejdříve.

Karel Souček

Další článek:
Předchozí článek: