Když srdce běžců zahoří pro dobrou věc

Když srdce běžců zahoří pro dobrou věc

I přes nepříznivost aktuální situace se týmu Farnosti Tišnov a Předklášteří s přízviskem „FarTi“ zadařilo zorganizovat běžeckou akci na motivy  každoročně pořádaného blanenského 24h běhu You Dream We Run, jehož 8. ročník se z důvodu restrikcí spojených s opatřeními proti Covid-19 v letošním roce nemohl uskutečnit.

Celkem šedesát účastníků týmu FarTi se odhodlalo kroužit na dráze hned dvakrát, a to ve dnech 12. 6. a 18. 9. 2020. Unikátnost celé akce byla zvýrazněna úmyslem na pozadí, který spočíval v pomoci potřebným. Každý zúčastněný přispěl nejen odběhnutými kolečky, ale i individuálně nastavenou peněžní částkou, která byla následně rozdělena na dobročinné účely. Jednotlivé výzvy typu: „10 Kč za každé zdolané kolečko“, „1 Kč
za uběhnutá kolečka tří nejlepších týmů“ a další pak součtem všech osobních výkonů a příspěvků přinesly neočekávaný výsledek. Celkem 7 500 Kč putovalo spolku Prosen (tedy hlavnímu organizátorovi a patronovi akce YDWR, který aktuálně soustřeďuje veškeré nabyté příspěvky na pomoc bývalému záchranáři Zdeňkovi s návratem do každodenního života), 4 000 Kč byly věnovány na opravu kláštera Porta coeli a také 2 000 Kč podpořily salesiánské misie v Bulharsku. Za celkovou dobu 6 h 20 min. vzájemného „hecování se“ mezi 12 sestavenými týmy se zadařilo uběhnout dechberoucích 1 965 kol na 200 m dlouhém ovále u ZŠ 28. října Tišnov.

Velké díky patří všem, kteří se s vervou, úsměvem a dobrým úmyslem zapojili do nelehké výzvy a přispěli tak k rozjasnění dní těch, kteří to potřebují nejvíc. Poděkování patří i ZŠ 28. října Tišnov za poskytnutí prostor, bez kterých by se celá akce neobešla, panu Romanu Jančiarovi a jeho rodině za osobní podporu při pokračování jeho myšlenky „pomáhat pohybem“ u nás na Tišnovsku a v neposlední řadě pivovaru Vorkloster za výbornou posilu v podobě poutnické sedmičky Camino. Nelze opomenout ani hlavního pořadatele, běžce a srdcaře Václava Kytnera, který za celou akcí stojí. Díky.

Klára Dvořáčková

Další článek:
Předchozí článek: