Kalužníčkový rok 2020

Kalužníčkový rok 2020

Letos o sobě nedával Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček zatím tolik vědět, ráda bych vás tedy o všem zásadním tímto informovala. Jak mnozí víte, působíme již jedenáctým rokem a denně se věnujeme dětem předškolního věku, které u nás mají možnost trávit hlavní část dne v přírodě dle principů lesních mateřských škol.

Je pravda, že letos nebylo ani u nás o události nouze a bylo toho tolik, že by to vystačilo na všechny Tišnovské noviny v tomto roce: Od ledna do června
docházelo do Kalužníčku kolem 40 dětí ve věku 3–7 let s různou týdenní docházkou. Denně bylo přítomno maximálně 21 dětí, kterým jsou k dispozici dvě průvodkyně a jeden dobrovolník ze zahraničí. Dobrovolníci z Řecka, Španělska a Turecka u nás nabývali zkušeností v rámci programu Erasmus+. Na jaře provoz na několik týdnů omezila koronavirová opatření. Avšak již v průběhu května jsme opět přivítali v našem zázemí v Lomničce děti, a užívali si tak jara plného barev, vůní, bzukotu, společných her a zážitků.  V červnu jsme se pak Svatojánskou slavností rozloučili s dětmi, které po prázdninách nastoupily do školy.

O prázdninách v Kalužníčku proběhly tři příměstské tábory pro děti ve věku 4–12 let s tématy jako Summer elements, Říše zvířat a Čína. Také dětem s pravidelnou docházkou jsme poskytli tři týdny prázdninového společně užitého léta. Po prázdninách čekalo tradičně velmi nabité září. Přivítali jsme nová dítka, se kterými se společně učíme pravidlům Kalužníčku, tedy vzájemnému respektu a sebeobsluze, a užíváme si hlavně pobytu venku. Pro  některé nové děti je září a celý podzim prvním obdobím v jejich životě, kdy tráví část dne opravdu bez rodiče, s novými dětmi a dospělými, což je pro řadu z nich náročné, ale rozvíjející. Snažíme se dětem v tomto období o to více pomáhat a naslouchat jim, co potřebují. Těší nás tak a dává nám smysl, že i v této nelehké době může být Kalužníček v provozu. Opíráme se o vyjádření ministerstva zdravotnictví, kdy lesní kluby nemusí přerušovat svůj provoz.

Celý tento rok proběhl díky podpoře z různých směrů. Děkujeme rodičům za jejich dobrovolnou pomoc při brigádách a dalších provozních záležitostech a průvodkyním za jejich každodenní láskyplnou a respektující péči o děti, i všem přispívajícím organizacím za finanční podporu.

http://lesniklub.tisnovsko.eu, www.facebook.com/LesniRodinnyKlub-NaTisnovsku.

Adéla Nešporová

Další článek:
Předchozí článek: