První profesionální hasiči v Tišnově

První profesionální hasiči v Tišnově

1. 11. 2020 uplynulo padesát let od nástupu prvního profesionálního hasiče v Tišnově a vlastně i na území bývalého okresu Brno-venkov. Stal se jím dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů našeho města Oldřich Dvořák. Začátky profesionálních hasičů byly z dnešního pohledu přinejmenším zajímavé. Profesionál ve zbývajících měsících roku 1970 sloužil pouze osmihodinovou denní směnu v pracovních dnech a vlastně připravoval techniku a další prostředky pro výjezd k zásahu dobrovolným hasičům a podle potřeby byl u zásahu velitelem či strojníkem. Situace v tomto směru se příliš nezměnila ani v roce 1971, kdy od 1. ledna nastoupili další tři profesionální hasiči a v Tišnově bylo ustanoveno tzv. Detašované pracoviště Okresní inspekce požární ochrany Brno-venkov a hasiči začali sloužit ve směnách, tak jak je známe dodnes, 24 hod. služby, 48 hod. volna. Od 1. 6. 1971 byl naplněn plánovaný početní stav, v Tišnově, t.j. 6 hasičů, tedy po dvou na každé směně. I v této době, stejně jako v následujících letech, byla při výjezdech k zásahům a nejen k nim nutná maximální spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů, jehož členy byli ostatně všichni profesionálové. Pro připomenutí bych uvedl jména prvních profesionálních hasičů v Tišnově v pořadí, jak přicházeli: Oldřich Dvořák, Jaroslav Špaček, Josef Valíček, Josef Zwiener, Miloslav a Zdeněk Melkesovi. Bohužel, už nikdo z nich mezi námi není. Ale byli to právě oni, kdo položil základy profesionální požární ochrany v Tišnově, základy, na kterých byla postupně vybudována jednotka o stavu a technice, jakou známe dnes a která zabezpečuje ochranu životů, zdraví a majetku v našem městě a širokém okolí.

Zdeněk Melkes

Další článek:
Předchozí článek: