Synalov

Synalov

Obec Synalov se nachází v Hornosvratecké vrchovině, cca 10 km severně od Tišnova a 3 km od Lomnice, v okrese Brno-venkov. Katastrální výměra 694 ha značně členité krajiny zahrnuje i vrchol Sýkoře a údolí potoka Besénku v rozpětí nadmořské výšky 700–400 m n. m. V současnosti zde žije 120 obyvatel s věkovým průměrem 46,5 roku.

Z historie Synalova
Synalov, zmiňován i jako Smjlow, Symilow, Synolow či Sinalow, vznikl coby horská osada při kupecké stezce spojující Brněnsko s Poličskem. V  letošním roce si obec připomenula 660 let od první písemné zmínky z roku 1360, kdy v Moravských zemských deskách dochází k vypořádání vztahů mezi rody pánů z Kunštátu a z Lomnice. O něco starší zmínka, z pol. 13. st., se váže k zaniklému hradu Zuzinov v sousedství hřbitovního kostela sv. Stanislava u Osik, který je spjat s kunštátským rodem. Po většinu historie však náležel Synalov k lomnickému panství.

Příroda a turistika
Obec je situována v kotlině pod vrcholem hory Sýkoř (702 m n. m.), obklopena malebnou krajinou pastvin a lesů. Jádro tvoří „okrouhlice“ – kruh sedmi velkých statků orientovaných k ústřední návsi, kde je aktivní pramen s rybníčkem. Náves zdobí kaple sv. Andělů strážných z roku 1883. V zástavbě jsou i domy původní podhorácké lidové architektury. Druhou částí Synalova je osada Kopaniny na severním okraji obce rozložená po jižním úbočí hory Sýkoř. Masív Sýkoře jako nejvyšší hory Tišnovska je přírodní pokladnicí, a proto se tu nachází hned sedm cenných chráněných lokalit. Typické jsou rezervace Pod Sýkořskou myslivnou a památky Míchovec, Horní Židovka a Sýkoř s přirozenými staletými bučinami na balvanových mořích, skalách a mrazových srubech. Atraktivním místem je pastvina Synalovských kopanin s balvanovým proudem a dalekými výhledy do krajiny na jih. Synalov je odedávna mezi tišnovskými turisty synonymem rekreace, a to letní i zimní. Mezi vzdálenějšími návštěvníky proslul díky kamenné „plostice“ Járy Cimrmana u Sýkořské hájenky instalované v roce 1989. Plastika je poslední z tzv. plahočin recesistické Naučné stezky Járy Cimrmana vedoucí z Lomnice.

Spolkový život a aktivity
V obci je od roku 1923 aktivní Sbor dobrovolných hasičů. Na životě obce se také podílí místní spolek Ženy Synalov a Orel jednota Synalov. Od roku 2018 sdružuje zdejší děti skautská družina Podhoráci navázaná na skautské středisko Květnice Tišnov. V obci byla v roce 2017 po letech obnovena krojová tradice. Synalovský kroj se inspiroval vzory podhoráckých krojů v regionu, a tak nyní zdobí krojované děti a mládež zejména tradiční pouť Andělů strážných první neděli v září i květnovou pouť u sv. Stanislava. Ženy Synalov každoročně organizují jarní Babský bál a Orel pořádá sportovní akce: turnaj v pétanque, Sekořské koleso nebo Sekořský běžník. Pravidelné obecní akce Masopustní obchůzka, Pálení čarodějnic (30. 4.), Dětský den (červen) a Synalovské strašidlení (podzim) přitahují především místní i přespolní děti. Oblíbenou u starší generace i dětí se stala nová unikátní  “tradice“ sousedských setkání Živý adventní kalendář. Po čtyři nedělní večery se lidé scházejí před rozsvícenými okny hostitelských domů a zamyšlení nad poučným příběhem doplňuje srdečnou sousedskou debatu u svařáku. V roce 2020 se tato akce bude konat již podeváté.

Současná tvář a plány obce
V obci se nachází výletiště známé jako kulturní dům Koliba, hasičská zbrojnice, prodejna potravin a budova bývalé školy využitá jako knihovna a spolková klubovna. Na Kopaninách najdeme nové multifunkční hřiště, které přes zimu slouží jako kluziště. Obec je plně plynofikována, zásobování
vodou ale řeší jen skupinové vodovody. Proto k jedněm z priorit obce patří zajištění záložního zdroje vody z obecních vrtů. Za přispění dotačních titulů probíhá údržba a obnova areálu kulturního domu Koliba, revitalizace bývalé školy, rekonstrukce kaple nebo oprava prodejny. Obec v současnosti zpracovává nový územní plán s cílem zohlednit v něm možný rozvoj Synalova pro nové mladé rodiny.

K návštěvě Synalova, ať už na některou z akcí nebo jen tak na výlet, vás srdečně zve starostka Lenka Šikulová a všichni aktivní obyvatelé.

Eliška a Vladimír Vechetovi

Další článek:
Předchozí článek: