Problémy při sběru BIOodpadu

Problémy při sběru BIOodpadu

Někteří občané si hnědý kontejner na bio pletou s černou popelnicí na směsný komunální. Ať již vědomě či nevědomě vyhazují do bioodpadu těžko pochopitelné věci. Svezený bioodpad se odváží přímo do kompostárny ve Veverských Knínicích. Vytřídit pytle, sáčky, kelímky a jiný domovní odpad (včetně obalů, ve kterých bioodpad přinášíte), z bioodpadu je velice obtížné.

Není přece tak velký problém obsah z igelitového pytle vysypat do hnědé popelnice a pytel vhodit do žluté nádoby na plasty. Další možností je bioodpad doma uchovávat ve smaltované, plechové či skleněné nádobě s víkem, ze které jej vysypete do kontejneru přímo bez použití plastových sáčků. Bohužel ani tzv. ekoplastové sáčky nejsou vhodné, jelikož doba jejich rozpadu je mnohem delší než ta, kterou bioodpad stráví v kompostárně.
Bioodpad, který vyhodíte, by se měl v kompostárně pouze sešrotovat, nechat přirozeně zpracovat bakteriálně rozkladnými procesy (které svojí teplotou substrát přirozeně sterilizují) a během tohoto procesu několikrát materiál prokypřením provzdušnit.

Sešrotovaný obsah bio popelnice cestuje následně jako kompost především zemědělcům na pole, kteří se jím snaží zlepšit organické vlastnosti půdy. Nikoho z nás asi nepotěší myšlenka na zeleninu vyrůstající mezi odpadky, která končí na našem stole. Z výše uvedených důvodů někteří zemědělci tento kompost využívat nechtějí.

Platí jednoduché pravidlo: do hnědé popelnice na bioodpad nepatří nic, co byste si sami na zahrádce nebo do záhonu nezaryli do půdy.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: