Oslavy založení gymnázia letos nebudou

Oslavy založení gymnázia letos nebudou

Tišnovské gymnázium se letos připravovalo na oslavy 100. výročí svého založení. Hlavní program oslav (Školní akademie, Den otevřených dveří a společenský večer, mše) měl proběhnout v době, kterou zasáhlo vyhlášení a průběh mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19. Následně byl stanoven náhradní termín oslav na říjen 2020. Avšak po dlouhém a pečlivém vyhodnocování situace v souvislosti s nebezpečím šíření COVID-19 došli organizátoři oslav k rozhodnutí přistoupit ke zrušení hlavních bodů oslav.

V rámci oslav 100. výročí založení školy přitom byla dlouhodobě připravována celá řada akcí, z nichž se pouze část mohla uskutečnit. V prosinci 2019 se podařilo realizovat divadelní přehlídku žáků nižšího gymnázia, v lednu 2020 Vánoční koncert v kostele sv. Václava v Tišnově, dále v průběhu roku 2020 vznikl film o historii školy a byl vytvořen almanach, který bude předán zájemcům z řad absolventů. Proběhne výstava fotografií a v ulicích Tišnova bude instalována expozice obrazových snímků věnovaných historii školy.

Vývoj situace však ukazuje, že není možné zorganizovat setkání s větším počtem účastníků v budovách školy ani v dalších větších prostorách tak, aby bylo možno zachovat alespoň částečně tradiční ráz akce a aby byla současně dodržena nastavená bezpečnostní pravidla. V žádném případě nechceme vystavit své hosty možným rizikům. V tomto okamžiku nejsme schopni stanovit další náhradní termín oslav. Slavnostní setkání bude zorganizováno při jiné příležitosti, a to v klidné bezpečné atmosféře. Přihlášeným účastníkům se chystáme distribuovat vydané almanachy a řešíme způsob finančního vypořádání. Rádi bychom nyní aspoň poděkovali všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, ať už svou prací či finančními příspěvky.

Karel Švábenský

Další článek:
Předchozí článek: