Názory a polemiky – A jak to skončilo na Zahrádce U Palce?

Názory a polemiky – A jak to skončilo na Zahrádce U Palce?

Nedalo mi to, abych nenapsal poslední článek, vše shrnul a celou záležitost kolem Pernštejna potažmo „Zahrádky U Palce“ pro mě i Vás čtenáře ukončil.

Výsledek všech článků a následujících dlouhých debat je nula. O všem již bylo napsáno tolik, že to přestalo být pro většinu čtenářů zajímavé a ani mě to už nebaví. Ale nějak se to ukončit musí. Takže výsledkem je, že od r. 2021 jako majitel ukončuji jakoukoliv spolupráci s městem v oblasti kultury. Tři druhořadé koncerty v r. 2020 mi přinesly jenom ztrátu a nemíním v tom dále pokračovat, čímž se „Zahrádka U Palce“ stane běžnou restaurací a již nebude významným místem tišnovské kultury, tak jak si to vždy přáli obyvatelé města Tišnova. Provozní doba je ve všední dny zastupitelstvem omezena do 23 hod., v sobotu a neděli do 1 hod. Došlo tím k částečnému uspokojení městské policie, pro kterou je výjezd přibližně jednou za měsíc k neukázněným návštěvníkům, možná mé restaurace, pravděpodobně tak zatěžující, že ji to významně ruší v její klidné činnosti.

Určitě i notorická stěžovatelka paní F. bude mít klidnější a delší spánek.

Končím se sponzorováním reprezentačních plesů města Tišnova, na které jsem za poslední tři roky přispěl částkou 75 000 Kč. Starost o pořádek v uličkách a cestičky „K srdíčku“ už také nechám jenom na městu.

Otevření terasové zahrady pro veřejnost mimo provoz zahrádky bude též v r. 2021 ukončeno. Velmi vážně uvažuji, že po splacení investic, které bylo nutné vložit do zkulturnění prostředí “ Zahrádky U Palce“, se vrátím k původnímu záměru postavit byty ve dvorním traktu a už se nenechám přesvědčit zase nějakou iniciativou, jakou byla „Zachraňte Zahrádku U Palce“ a panem starostou, o změnu mého podnikatelského záměru, pro který jsem Pernštejn koupil. Za posledního tři čtvrtě roku se podařilo panu starostovi a části zastupitelstva ze mě udělat tišnovskou mrtvolu, kterých není v Tišnově málo, takže pouze rozšířím jejich řady. Protože očekávám odpověď ještě v tomto čísle a s největší pravděpodobností od pana starosty s mottem „já nic, já muzikant“, nebudu již na něj odpovídat, jak jsem v úvodu uvedl. Také jsem se rozhodl všechen materiál ohledně „Zahrádky U Palce“ dát všem zákazníkům mé restaurace k přečtení. Když budou mít zájem, obsluha jim ho zapůjčí. Toto hodně zajímavé čtení o tom, jak se člověk může stát volem, když dá na ty druhé a neřídí se svým rozumem, ať se stane poučením i pro ostatní, že spolupráce s městskou garniturou se v současné době nevyplácí.

Ještě si neodpustím podotknout, jak město nakládá s anketami, které vyhlašuje samo město, nebo i někdo jiný, jako například „Otevřený Tišnov“, a jak naslouchá přání obyvatel. Jednalo se o názor, jestli prodloužit a o kolik provozní dobu, která pro mě jako majitele byla ekonomicky dost důležitá, zvláště v tento čas po uzavření restaurace v koroně. Drtivá většina občanů se vyjádřila pro prodloužení, takže výsledky ankety se raději na jednání zastupitelstva dne 22.6.2020 nedostaly. Stejně již bylo předem rozhodnuto, takže k čemu ankety v Tišnově jsou. K ničemu! 

Miroslav Navrátil, majitel Café U Palce

Další článek:
Předchozí článek: