Názory a polemiky – Já nic, já muzikant?

Názory a polemiky – Já nic, já muzikant?

Vážím si toho, že pan Navrátil v roce 2015 změnil názor a nepřeměnil Zahrádku U Palce na objekty k bydlení. Zachoval tak cenný prostor a příjemné prostředí pro pořádání kulturních akcí, které s oblibou navštěvují Tišnovští i Mimotišnovští. Ba co víc, prostor dále zvelebil. Kromě toho nejen inicioval, ale i osobně a finančně se podílel na obnově cestičky k „srdíčku“ na úpatí Květnice. Zachoval se tedy jako správný tišnovský patriot. A za to má můj velký obdiv!

MěKS Tišnov na zahrádce od r. 2015 uspořádalo 29 koncertů, které navštívilo 4 963 konzumentů kultury, ale i pohostinských služeb… Je to málo? A i za letošní složité situace, kdy na jaře vůbec nebylo jasné, zda akce v létě budou, se MěKS zachovalo k zahrádce dle vyjádření (viz www.tisnovskenoviny.cz) seriózně. Povzdechu p. Navrátila tedy vážně nerozumím…

Zastupitelstvo k tzv. „hospodské vyhlášce“ přistoupilo v r. 2018 kvůli provozu tří „non-stop“ podniků v centru města. Průvodní jevy způsobované jejich návštěvníky byly důvodem pro opakované stížnosti občanů, přičemž situaci ještě zhoršil tzv. protikuřácký zákon. Proto byla omezena provozní doba v centru a v r. 2019 došlo (opět na základě četných stížností) k rozšíření o ul. Jungmannovu. Následně vznikla občanská iniciativa a rozproudila se veřejná debata. Město oslovil i pan Navrátil s cílem změnit či zrušit vyhlášku. Osobně jsem se s ním několikrát sešel a zprostředkoval i schůzku s vedoucím strážníkem a garantem za oblast bezpečnosti. Z rozhodnutí vedení města, v němž se názory na věc různily, byla poté vypsána veřejná anketa. Záměrem bylo dát možnost vyjádřit se všem zúčastněným stranám a poté předložit toto „téma“ k rozhodnutí zastupitelům. K tomu tedy došlo a zastupitelé obdrželi vyjádření p. Navrátila, stanovisko městské policie, výsledek ankety města a také petici občanů za zrušení vyhlášky. Že se výsledky ankety na jednání zastupitelstva nedostaly, není pravda!

Ne vždy dokážeme vyjít vstříc všem, ale to v mezích demokracie se spoustou různorodých názorů ani nejde. Pro jakýkoliv návrh je v zastupitelstvu třeba minimálně 8 hlasů z celkových 15. Já jsem se rozhodl nepodpořit úplné zrušení vyhlášky (návrh získal 1 hlas) a naopak podpořit její změnu – tj. prodloužení zavírací doby. Tento návrh však také neprošel, hlasovalo pro něj jen 6 zastupitelů. Svou roli sehrála i skutečnost, kdy pár dnů před konáním zastupitelstva státní policie řešila na zahrádce nedodržení provozní doby o téměř hodinu…

V konečném důsledku zastupitelé posuzovali, co má pro ně větší váhu. Zda noční klid pro dotčené obyvatele, anebo svoboda podnikání. Výsledek hlasování dává větší váhu nočnímu klidu.

A proto se nabízí otázka – opravdu se město zachovalo tak, aby bylo nutné rezignovat na hodnoty, které místního patriota do této doby zdobily?

Jiří Dospíšil, starosta města

Další článek:
Předchozí článek: