Urgentní situace: Pohotovost nebo záchranka?

Urgentní situace: Pohotovost nebo záchranka?

ZÁCHRANKA NENÍ TAXI!
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Jihomoravská zdravotnická záchranná služba má 23 výjezdových základen včetně letecké. Tišnov a okolí pokrývá základna v Tišnově v sousedství objektu nemocnice. Záchranáře vysílá k událostem Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) v Brně. ZZS JmK je také nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (spolu s hasiči, policií, ČČK apod.).
Výjezdové skupiny mají různou podobu podle závažnosti zásahu, k němuž jsou vysílány. V žádném případě tedy neznamená, že pokud si pacient zavolá na tísňovou linku 155, že k němu domů dorazí lékař a provede na místě výkon, za kterým by jinak musel do zdravotnického zařízení! Posádky zpravidla tvoří:
rychlá zdravotnická pomoc (RZP) = řidič-záchranář a zdravotnický záchranář
rychlá lékařská pomoc (RLP) = řidič-záchranář, zdravotnický záchranář a lékař (urgentní medicína)
Rendez-Vous (RV) = řidič-záchranář a lékař, kteří spolupracují s dalšími skupinami
letecká záchranná služba (LZS) = zdravotnická část ve složení zdravotnický záchranář a lékař
Pokud tedy nehrozí selhání základních životních funkcí, je pacient kvalifikovaně ošetřen posádkou bez lékaře. Nezaměňujte proto záchrannou službu s návštěvou lékařské pohotovostní služby nebo se zdravotní dopravní službou. Záchranka není bezplatná doprava do nemocnice!

Pohotovostní služba
Každý pacient, u kterého dojde k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu nemoci mimo běžné ordinační hodiny lékařů, má možnost vyhledat pohotovostní službu. Pohotovost, správně Lékařská služba první pomoci (LSPP), slouží k ošetření neodkladných stavů, které nepočkají do  otevření ordinace. Týká se jak praktického lékařství pro děti, mládež i dospělé, tak praxe zubařské i lékárenské. Pohotovost potom poskytuje služby v nezbytném rozsahu ambulantní péče, tedy pokud situace neohrožuje životní funkce a stupeň postižení nevyžaduje zásah zdravotnické záchranné služby.

Pohotovostní služby mají za povinnost dle zákona o zdravotních službách zajistit kraje. Ovšem na to, jak často je právě pohotovostních služeb, v kontrastu se službami záchranné služby, potřeba, je pohled na rozsah pohotovosti např. v okolí Tišnova velmi tristní viz Přehled pohotovosti. Zřejmě toto slabé zajištění má za důvod přemíru vytíženosti ZZS a jejího často zbytečného využívání pacienty i pro situace a případy, kdy by obtíže vyřešila „obyčejná“ LSPP. Pokud by ovšem byla poněkud dostupnější.

Další článek:
Předchozí článek: